Home / Tag Archives: cảm nhận văn học

Tag Archives: cảm nhận văn học

Cảm nhận về khổ 10 trong bài thơ Việt Bắc

cam-nhan-ve-kho-10-trong-bai-tho-viet-bac-cua-to-huu

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy nêu Cảm nhận về khổ 10 trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. (Bài làm văn của bạn Nguyễn Phúc An). Đề bài: Cảm nhận về khổ 10 trong bài thơ Việt Bắc. BÀI LÀM    Tố Hữu là nhà thơ cách …

Đọc thêm

Cảm nhận về bài thơ Viếng Lăng Bác

cam-nhan-ve-bai-tho-vieng-lang-bac-1

(Văn mẫu lớp 9) – Anh (Chị) hãy viết bài văn nêu cảm nhận của em về bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương trong sách văn học lớp 9. Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Viếng Lăng Bác BÀI LÀM    Viếng Lăng Bác của Viễn Phương là …

Đọc thêm