Home / Tag Archives: Đóng vai Đăm Săn kể lại trận đánh Mtao Mxây

Tag Archives: Đóng vai Đăm Săn kể lại trận đánh Mtao Mxây

Đóng vai Đăm Săn kể lại trận đánh Mtao Mxây

dong-vai-dam-san-ke-lai-tran-danh-mtao-mxay

(Văn mẫu lớp 10) – Em hãy Đóng vai Đăm Săn kể lại trận đánh Mtao Mxây. ( Bài làm của bạn học sinh giỏi lớp 10). Đề bài : Hãy tưởng tượng mình là Đăm Săn để kể lại trận đánh Mtao Mxây Bài làm              Chào mọi người! Xin …

Đọc thêm