Home / Tag Archives: Tính đơn điệu của hàm số

Tag Archives: Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

tinh-don-dieu-cua-ham-so

(Khảo sát hàm số) – Tổng hợp toàn bộ lý thuyết về Tính đơn điệu của hàm số. Đây là lý thuyết danh cho các em học sinh tham khảo để có thêm kiến thức. Định nghĩa Hàm số f xác định trên K. Với mọi x1,x2 thuộc K: x1 > x2 Nếu …

Đọc thêm