Home / Tag Archives: Tóm tắt tác phẩm

Tag Archives: Tóm tắt tác phẩm

Tóm tắt truyện ngắn người trong bao của Sê Khốp

tom-tat-truyen-ngan-nguoi-trong-bao

(Kenhvanmau.com) – Anh(Chị) hãy tóm tắt truyện ngắn Người trong bao của Sê Khốp trong sách ngữ văn lớp 11.( Bài làm của học sinh giỏi trường THPT Hồng Quang – Hải Dương) Đề bài: Em hãy tóm tắt truyện ngắn Người trong bao của Sê-Khốp. Bê- li- cốp là …

Đọc thêm

Tóm tắt tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

Tóm tắt tác phẩm số đỏ của vũ trọng phụng

(Kenhvanmau.com) – Anh(Chị) hãy tóm tắt tác phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng trong tác phẩm văn học lớp 11. ( Bài tóm tắt của học sinh giỏi trường THPT Kẻ Sặt – Bình Giang) Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng Số đỏ …

Đọc thêm