Home / Tag Archives: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm sô

Tag Archives: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm sô

Lý thuyết cực trị của hàm số

ly-thuyet-cuc-tri-cua-ham-so

(Khảo sát hàm số) – Toàn bộ Lý thuyết cực trị của hàm số giúp các em hiểu và giải được toàn bộ bài toàn liên quan đến cực trị. Tóm tắt kiến thức. 1. Định nghĩa  Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm …

Đọc thêm

Tính đơn điệu của hàm số

tinh-don-dieu-cua-ham-so

(Khảo sát hàm số) – Tổng hợp toàn bộ lý thuyết về Tính đơn điệu của hàm số. Đây là lý thuyết danh cho các em học sinh tham khảo để có thêm kiến thức. Định nghĩa Hàm số f xác định trên K. Với mọi x1,x2 thuộc K: x1 > x2 Nếu …

Đọc thêm

Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị

ly-thuyet-duong-tiep-can-1

(Tài liệu Toán Học) – Tổng hợp toàn bộ Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị hàm số cho các em học sinh tham khảo. Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C). 1. Tiệm cận đứng Đường thẳng \( là đường tiệm cận đứng của (C) nếu một trong bốn điêù kiện sau được thoả …

Đọc thêm