Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / Các định luật bảo toàn trong môn Hóa Học

Các định luật bảo toàn trong môn Hóa Học

(Tài liệu hóa học) – Các định luật bảo toàn trong môn Hóa Học mà các bạn cần biết để nắm rõ được kiến thức trước khi giải một bài tập nào đó.

Sau đây là các định luật bảo toàn mà các bạn cần phải cho vào trong đầu ngay, khi cần là phải nhớ.

– Định luật bảo toàn khối lượng.

– Định luật bảo toàn điện tích.

– Định luật thành phần không đổi.

Với 3 định luật bảo toàn này, nếu các bạn nắm rõ đảm bảo sẽ áp dụng giải được mọi bài tập từ đơn giản đến phức tạp.

Mời các bạn tham khảo các định luật bảo toàn trong môn Hóa Học

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fdocument-2016_05_07-22b54a3404b6ff80ea494d41a79599d2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

Các định luật bảo toàn trong môn Hóa Học
3 (2) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *