Home / VĂN HỌC / Cách làm bài văn nghị luận

Cách làm bài văn nghị luận

(Văn học) – Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận hay cho các em học sinh tham khảo.

A, Nghị luận về tư tưởng đạo lí.

<Dùng phép lập luận, giới thiệu và chứng minh>

1, Mở bài

– Giới thiệu vấn đề về tư tưởng đạo ngữ. < Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, những phẩm chất của con người>

– Trích dẫn vấn đề.

2, Thân bài

* Giải thích

– Nghĩa đen => Ý nghĩa chung của câu.

– Nghĩa bóng.

( Nếu là những phẩm chất đức tính của con người thì nêu khái niệm)

* Vì sao cần có lòng yêu thương ( Đặt câu hỏi ).

<Nếu là phẩm chất đạo đức thì nêu ra những biểu hiện kết hợp với các dẫn chứng>

cach-lam-bai-van-nghi-luan-hay

* Cần làm gì?

* Mở rộng, liên hệ.

– Nêu những mặt trái của vấn đề, thái độ của bản thân.

* Đánh giá.

3, Kết bài

Khẳng định vấn đề, liên hệ bản thân.

B, Nghị luận về văn học.

I, Nghị luận đoạn trích, tác phẩm truyện.

1, Mở bài

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm ( Hoặc đoạn trích ) hay đề tài.

– Dẫn dắt vấn đề.

2, Thân bài

a, Giới thiệu khái quát chung nội dung tác phẩm ( đề tài, đoạn trích, nhân vật…)

b, Phân tích.

* Luận điểm 1: Giới thiệu luận điểm chính -> Nghệ thuật – Khái quát nội dung đánh giá.

* Luận điểm 2: Giới thiệu luận điểm -> Đánh giá -> Nghệ thuật -> Nội dung.

* Chú ý: Khi phân tích cần có sự liên hệ giữa những tác phẩm khác cùng chủ đề,….

c, Đánh giá (Nghệt huật, nội dung chính)

3, Kết bài

Chốt lại nội dung và liên hệ bản thân.

Cách làm bài văn nghị luận
5 (2) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *