Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Lịch Sử / Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn tập kiểm tra 45 phút

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn tập kiểm tra 45 phút

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT

1.Những quyết định của hội nghị Ianta đưa đến hệ quả là:

a. Trên lãnh thổ Đức hình thành 2 nhà nước  Đức với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

b. Liên Hợp Quốc được thành lập

c. Chủ nghĩa Phát xít Đức bị tiêu diệt tận gốc

d. Một trật tự thế giới mới được hình thành được gọi là trật tự hai cực Ianta.

2. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là:

a. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

b. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

c. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào

d. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn Liên Xô Mỹ Anh Pháp Trung Quốc.

3. Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới 2 có đặc trưng nổi bật nhất là:

a. Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước

b. Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi mối quan hệ giữa các cường quốc lớn

c. Liên Xô và Mỹ cùng mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên thế giới

d Thế giới phân chia thành hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa do Liên Xô và Mỹ đứng đầu.

4. Hội nghị I An ta diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào:

a. Các nước Đồng Minh họp bàn về việc tấn công tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít

b. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc nhiều vấn đề quan trọng cấp bách cần giải quyết

c. Chiến tranh thế Kết thúc các nước thắng trận họp bàn về việc phân chia quyền lợi

c. Thế giới phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

5.Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất Tuy nhiên đến năm 1950 kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ:

a. Sự hỗ trợ vốn của Liên Hợp Quốc

b. Nguồn vốn vay nặng lãi từ Hoa Kỳ

c. Viện trợ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ kế hoạch mácsan

d. Nguồn thu từ hệ thống thuộc địa

6.Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay

 1. Những phát minh về kỹ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học
 2. Khoa học gắn liền với kỹ thuật            
 3.  Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
 4. Tất cả các đáp án trên

7. Hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học công nghệ giai đoạn đầu những năm 1980 của thế kỷ 20 đến nay là

 1. Xu thế toàn cầu hóa                       
 2. Sự xuất hiện những phát minh quan trọng trong lĩnh vực công nghệ
 3. Sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử.
 4.  Những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư

8. Liên Hợp Quốc được thành lập sau phiên họp của đại biểu 50 nước từ ngày 25 tháng 4 năm 1945 đến ngày 26 tháng 6 năm 1945 tại:

a. New York ( Hoa Kỳ)                                     b. Xan Francisco ( Hoa Kỳ)

c. Luân   ( Anh)                                                d. Paris    ( Pháp)

9. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm nào ?

a.Năm 1975                                                     b. năm  1995

c. năm 1979                                                     d. năm 1986

10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh được mệnh danh là?

a. “ Lục địa mới trỗi dậy”                                      b. “ Lục điạ bùng cháy”

c.   “ Lục điạ giải phóng”                                     d.    “ Lục địa thức tỉnh”

11.Tình hình thế giới sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2:

a. Các nước quan hệ bình đẳng hợp tác hữu nghị  

b. Nhiều cuộc thánh chiến đã diễn ra giữa các tôn giáo lớn.

c. Xung đột sắc tộc dân tộc liên tiếp xảy ra

d. Chiến tranh lạnh và sự đối đầu căng thẳng giữa hai siêu cường Xô- Mỹ

12. Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

a. Sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa của các nước tư bản

b. Sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế

c. Sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ                     

d. Sự phân chia giàu nghèo giữa các quốc gia.

13. Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ:

a. Vì cả hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới

b. Vì Liên Xô và Mỹ đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược

c. Liên Xô làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Mỹ                 

d. Vì Mĩ nắm độc quyền bom nguyên tử.

14. Mục đích chính trị của kế hoạch mácsan do Mỹ thực hiện:

a. Giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh

b. Lôi kéo và khống chế Tây Âu làm đồng minh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

d.   Tấn công Liên Xô và Đông Âu từ phía tây    

c. Tách Châu Âu thành hai phe làm cho Châu Âu suy yếu.

15.  khối  quân sự   Na To do Mỹ cầm đầu đối đầu với khối quân sự:

 a. Sato      

 b. Cento          

 c. Vacsava                      

 d.Anzus.

16. Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa châu Âu đã:

a. Thành lập cộng đồng Châu Âu (EC)

b. Kí định ước Henxinki tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình an ninh châu lục.

c. Rút ra khỏi các khối quân sự do Liên Xô và mỹ đứng đầu.

d. Giúp đỡ Đông Âu phát triển kinh tế.

17. Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh:

a.Tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế quân sự

b. Xu thế  hòa bình hợp tác và phát triển               

c. Xu thế cạnh tranh để tồn tại

d. Xu thế dùng khủng bố để đối đầu với nước lớn

18. Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là:

a. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng

b. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành

c. Chiến tranh và xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới

d. Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên kể cả tài nguyên nước và không khí.

20.  Sự khác biệt cơ bản giữa chiến tranh lạnh và những cuộc chiến tranh thế giới đã qua:

a. Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mỹ

b. Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng

c. Chiến tranh lạnh diễn ra trên mọi lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa quân sự nhưng không xung đột trực tiếp bằng quân sự

d. Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng giằng co và không phân thắng bại.

22.Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vì:

a. Mỹ và Liên Xô đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại

b. Ảnh hưởng của Mỹ và Liên Xô trên thế giới bị thu hẹp

c. Liên Hợp Quốc đã lấy lại được vị trí của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế

d. Liên Xô tan rã và hệ thống thế giới của các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại.

23.Hội nghị cấp cao ba Cường Quốc Liên Xô Mỹ Anh họp tại đâu

          a.Liên Xô                     b. Mĩ                c. Anh                             d. Pháp

24. Nước khởi đầu của cách mạng khoa học lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ nghĩa

 1. Anh                   b. Pháp`              c.Mĩ                           d. Nhật

25. Nửa đầu những năm 1970 hai cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới là

 1. Mĩ- Liên Xô                          b.   Anh – Pháp

      c. Nhật- Mĩ                                  d. Mĩ – Anh

26. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào

 1. 1976              c.1977                   b.1978                           d. 1979

27. Theo thỏa thuận tại hội nghị  ianta khu vực ảnh hưởng của Liên Xô  ở Châu Âu:

 1. Tây Đức –  Tây BecLin-  Tây Âu
 2. Đông Đức- Đông Beclin-  đông Âu
 3. Ao-  Phần Lan                    d.  cả ba đáp án trên

28. Theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ ,Anh tại hội nghị ian ta Trung Quốc trở thành:

 1. Một quốc gia thống nhất và dân chủ                   b.  Lệ thuộc Mỹ
 2. Chịu sự quản lý của Liên Xô                d.     Bị Anh chiếm đóng

29. Nhóm các nước thành lập tổ chức Asean

 1. Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines
 2. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippine, Lào
 3. Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia
 4. Brunei ,Thái Lan, Đông Timor, Inđônêxia, Myanmar

30. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chống lại sựu xâm lược của Mĩ, giải phóng dân tộc.

B. chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phân biệt chủng tộc.

C. chống chế độ phong kiến và chế độ thực dân.

D. chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ, khôi phục độc lập.

31. Từ sau chiến tranh thế giới 2 phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào.

a. Tây Phi              b.. Bắc Phi            c.Nam Phi             d.  tất cả các đáp án trên

32. Cuộc cách mạng nào  nào được mệnh danh là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh

 1. Cách mạng Cu Ba                             c.Cách mạng Ac hen ti na
 2. Cách mạng Modam pich                       d.         Cách mạng Ăng Gôla

34. Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vào năm :

 1. 1978               b.1999                     c.  1989                             d.1991

 35.Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc ,Liên Xô tiến hành  công cuộc khôi phục kinh tế và tiếp tục xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh

a. Rất thuận lợi vì Liên Xô là nước chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

b. Gặp nhiều khó khăn vì Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

c.   Có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và bị các nước đế quốc bao vây chống phá

d. Liên Xô khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị ,xã hội

36. Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế năm 1946 đến 1950 dựa vào

a. Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu                         b.  Những tiến bộ khoa học kỹ thuật

c. Nhờ tinh thần tự lực tự cường của nhân dân                    d. Sự giúp đỡ của các nước trên thế giới

37. Trong khoảng ba thập niên đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực

a. Công nghiệp dầu mỏ                                    

b. Công nghiệp nặng

c. Công nghiệp  vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân                   

 d. Sản xuất nông nghiệp   

38.Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông Nam Á là thuộc địa của

a. Đế quốc Anh và Pháp                                    b. Đế quốc Âu Mỹ

c. Quân phiệt Nhật Bản                                     d. Đế quốc Mỹ

39. Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã tạo điều kiện cho nhân dân Đông Nam Á

a. Đứng lên đấu tranh và nhiều nước giành độc lập dân tộc

b. Đứng lên đấu tranh và tất cả các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập dân tộc

c. Làm cách mạng thành công và thành lập các nước cộng hòa

d. Tự tuyên bố là các quốc gia độc lập

40.Sau khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á đều tập trung

a. Xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn

b. Ôn định tình hình chính trị và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ngoài

c. Thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại

d. Từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường

41. Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi về cơ bản bị tan rã là

A. năm 1960, có 17 nước được trao trả độc lập.

B. năm 1962, Angiêri giành được độc lập.

C. năm 1975, Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập.

D. năm 1990, Namibia giành được độc lập.

42. Nhờ cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp Ấn Độ trở thành

a. Nước tự túc được lương thực

b. Nước đứng hàng thứ 10 trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới

c. Nước đạt nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp

d. Nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới

44.Sau chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Mỹ Latinh đấu tranh chống

a. Chính quyền thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha            b. Chính quyền độc tài thân Mỹ

c.  Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ                                               d. Chủ nghĩa khủng bố

45.Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mỹ La Tinh được gọi là “lục địa bùng cháy” vi

a. Mỹ la tinh khôi phục được độc lập chủ quyền

b. Nền kinh tế Mỹ Latinh có những chuyển biến rất mạnh mẽ

c. Phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ mạnh mẽ liên tục ở nhiều nước và giành nhiều thắng lợi

d. Mỹ Latinh gặp nhiều khó khăn

46. Điểm khác nhau căn bản của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh với phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi la

a. Mỹ La Tinh đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc

b. Mỹ La Tinh đấu tranh giành độc lập chủ quyền của dân tộc

c. Mỹ La Tinh đấu tranh chống các thế lực thân Mỹ thành lập chính phủ dân tộc dân chủ qua đó giành lại được độc lập chủ quyền của dân tộc

d. Hình thành tổ chức thống nhất chung sự đấu tranh

47. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế Mỹ

a. Thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh

b. Suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho công nghiệp quốc phòng

c. Phát triển mạnh mẽ                   d. Phát triển ngang bằng với các nước châu Âu

48. Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh nước Mỹ đã

a. Phục hồi nền kinh tế bằng với mức trước chiến tranh

b. Trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới

c. Hoàn thành nhiều kế hoạch 5 năm Kinh tế phát triển vượt bậc

d. Đứng đầu thế giới về sản lượng công -nông nghiệp  

49.Nguyên nhân chính tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh

a. Mỹ có nguồn nhân lực dồi dào trình độ kỹ thuật cao năng động sáng tạo

b. Mỹ có trình độ tập trung tư bản cao

c. Mỹ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại

d. Lãnh thổ Mỹ rộng lớn tài nguyên phong phú khí hậu thuận lợi

51.Nền kinh tế Mỹ phát triển nhất vào

a. Giai đoạn 1945 1973                              b. Giai đoạn 1945 1991       

c. Giai đoạn 1973 1991                             d. Giai đoạn 1991 2000

53. Từ năm 1945 đến 1950 tình hình chung của các nước Tây Âu là

a. Giàu lên nhờ thu được các chiến lợi phẩm từ các nước phát xít chiến bại

b. Bị tàn phá nghiêm trọng ở tất cả mọi nơi

c. Chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai về người và của

d. Khôi phục nhanh chóng người phải bồi thường chiến tranh

54. Yếu tố kích thích nền kinh tế Tây Âu phục hồi và đạt múc trước chiến tranh

a. Sự viện trợ của Liên Hợp Quốc                     b. Sự liên minh kinh tế của các nước Tây Âu

c. Kế hoạch macsan của Mỹ                   d. Sự vơ vét  tài nguyên thiên nhiên từ các nước thuộc địa

55. Các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh đối đầu với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa vì

a. Mỹ cho Tây Âu vay tiền để khôi phục kinh tế sau chiến tranh

b. Tây âu không muốn trở thành kẻ thù của Mỹ               c.  Tây Âu có cùng chế độ chính trị với Mỹ

d. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế.

56. Hành động của Tây Âu thể hiện rõ nét sự ủng hộ  cuộc chiến tranh lạnh của Mỹ là

a. Tham gia khối quân sự NATO                 b. Đàn áp phong trào công nhân trong nước

c. Tiến hành xâm lược thuộc địa ở Châu Phi và Châu Á

d. Cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình

57. Quá trình liên kết khu vực ở tây âu diễn ra mạnh mẽ vi

a. Tây Âu muốn thoát khỏi sự khống chế của Mỹ

b.  Tây Âu bị cạnh tranh quyết liệt bởi Mỹ và Nhật Bản

c. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Liên kết chặt chẽ cạnh tranh với Tây Âu

d. Các nước Tây Âu đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa

58.Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho sự ra đời của liên minh Châu Âu:

a.Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu                    b. Cộng đồng than thép Châu Âu                                   

 c.Cộng đồng kinh tế Châu Âu                                           d.Cộng đồng Châu Âu

59.EU là một tổ chức liên minh về:

a.Kinh tế                              b. Chính trị

c.Kinh tế, chính trị                d.Kinh tế, chính trị , quân sự

60.Sau CTTGII Nhật Bản bị Mĩ chiếm đóng vì:

a.Mĩ muốn trừng phạt Nhật sau vụ Trân Châu Cảng

b.Mĩ có trách nhiệm giải quyết hậu quả sau khi ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật

c.Mĩ muốn dùng Nhật để tấn công Trung Quốc

d.Nhật là nước phát xít bại trận bị đồng minh  chiếm đóng theo quy định của hội nghị Potxđam.

61.Hội nghị cấp cao của các nước Đông Nam Á họp tại Bali tháng 2 năm 1976 là sự kiện có ý nghĩa

a. Đánh dấu mốc ra đời của tổ chức Asean

b. Đưa ra tuyên bố về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nước Đông Nam Á

c. Đánh dấu mốc phát triển của tổ chức ASEAN bằng việc ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực

d. Mở rộng việc kết nạp các nước thành viên

62.Cơ sở để Mỹ Triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2

 1. Sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô
 2. Sự ủng hộ của các nước Đồng Minh bị Mỹ khống chế
 3. Tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn của Mỹ
 4. Sự lắng xuống của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phong trào công nhân thế giới

63. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm

 1. Tiêu diệt những người cộng sản và đảng cộng sản
 2. Ngăn chặn đẩy lùi tiến tới tiêu diệt Chủ nghĩa xã hội
 3. Phủ nhận sự tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa
 4. Bao vây cấm vận khống chế các nước xã hội chủ nghĩa

64. Thái độ chính trị của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 1973 về cuộc chiến tranh lạnh và trật tự hai cực Ianta

a  Muốn phá vỡ trật tự hai cực Ianta thiết lập trật tự thế giới mới

b  Muốn chấm dứt chiến tranh lạnh để phát triển kinh tế

c  Liên minh chặt chẽ với Mỹ đồng thời nỗ lực mở rộng quan hệ đối ngoại

d.  ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa

65. Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN là

A. khuyến khích sử dụng hàng nội thay cho hàng ngoại.

B. chú trọng đầu tư trong nước hơn là đầu tư nước ngoài.

C. đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất..

D. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất, nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ.

66. Tháng 8/1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ nhằm

A. ngăn chặn làn sóng đấu tranh của các nước Mĩ Latinh.

B. ngăn chặn sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ Latinh

C. ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cu Ba.

D. ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội đối với khu vực Mĩ Latinh.

67. Từ 1950 đến 1951 Nhật khôi phục được nền kinh tế là dựa vào

 1. Sự giúp đỡ của quân đồng minh                        b.    Sự chi viện của Liên Hợp Quốc
 2. Nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch macsan
 3. Sự ủng hộ của chương trình nhân đạo thế giới

68. Nhật đồng ý cho Mỹ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Nhật vì

 1. Quân đội và ngành công nghiệp quân sự của Nhật đã bị giải thể Mỹ sẽ là lực lượng đảm bảo an ninh cho Nhật
 2. Nhật muốn lợi dụng mỹ để không phải tốn kinh phí quốc phòng tập trung phát triển kinh tế
 3. Nhật là con nợ rất lớn của Mỹ
 4. Nhật muốn liên minh với Mỹ để tấn công các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

69. Nhân tố chủ quan hàng đầu đưa đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản

 1. Trình độ quản lý vĩ mô của nhà nước Nhật
 2. Truyền thống lao động sáng tạo cần cù tiết kiệm của người dân Nhật
 3. Sự năng động và tầm nhìn xa của các công ty
 4. Ưng dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất

70.Năm 1960 còn được gọi là năm châu Phi vì

 1. Trong năm 1960 Châu Phi có số dân đông nhất so với các châu lục khác
 2. Trong năm 1960 có tới 17 nước châu Phi giành được độc lập
 3. Năm 1960 nội chiến và đói nghèo đã cướp đi sinh mạng của một phần ba dân số Châu Phi
 4. Trong năm này tất cả các nước châu Phi cùng ký kết hiệp định hữu nghị và hợp tác

71. Sự kiện đánh dấu sự Chấm dứt của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

 1. Chính quyền Nam Phi phải trao trả độc lập cho nammibia
 2. Chính quyền Nam Phi tuyên bố từ bỏ chính sách phân biệt chủng tộc
 3. Ông Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi
 4. Tại Nam Phi đã diễn ra cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên

72. Nội dung không thuộc về mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ

 1. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới
 2. Khống chế chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ
 3. Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hòa bình thế giới
 4. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc phong trào công nhân và Cộng sản quốc tế phong trào chống chiến tranh vì hòa bình dân chủ trên thế giới

73. Theo phương án Mao batton Ấn Độ bị chia thành

 1.  Hai miền Nam Bắc
 2. Hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người cao Ấn Độ giáo và Pakixtan của người theo Hồi Giáo
 3. Hai vùng tự trị                              d. Bốn nước

74.  Biểu hiện rõ nhất sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong những năm 1960 1973

 1. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Nhật cao nhất thế giới
 2. Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới
 3. Tỷ lệ mù chữ và thất nghiệp thấp nhất thế giới
 4. Vươn lên hàng thứ 2 trong thế giới tư bản sau Mĩ.

75. Hành động của Tây Âu thể hiện rõ nét sự ủng hộ cuộc chiến tranh lạnh của Mỹ

 1. Cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình      
 2. Đàn áp phong trào công nhân trong nước
 3. Tiến hành xâm lược thuộc địa ở Châu Phi và Châu Á
 4.  Tham gia khối quân sự NATO

76. Nguyên nhân quan trọng khiến Tây Âu phát triển nhanh về kinh tế và khoa học kỹ thuật

 1. Thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại
 2. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa
 3. Tận dụng có hiệu quả vốn đầu tư tái thiết của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác
 4. Nguồn nhân công rẻ chất lượng cao

77. Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc là

A. biến Trung Quốc thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

B. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

C. biến Trung Quốc thành quốc gia có nền kinh tế thị trường.

D. biến Trung Quốc thành quốc gia xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

78. Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

a. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai Cường Quốc Xô-  Mỹ

b. Sự ra đời của kế hoạch marshall

c. Sự thành lập tổ chức Bắc Đại Tây Dương

d. Sự ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế

79. Sự kiện được xem là khởi đầu gây nên tình trạng chiến tranh lạnh của Mỹ là

a. Thông điệp của tổng thống Mỹ thu man tại quốc hội Mỹ

b. Những quyết định của hội nghị I An ta

c. Việc ký kết hiệp ước an ninh Mỹ Nhật

d. Sự ra đời của tổ chức Bắc Đại Tây Dương

80. Với học thuyết tru man hay nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành

a. Hai đối tác quan trọng của Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí hạng nặng

b. Hai cầu nôi về kinh tế và quân sự

c. Những căn cứ tiền phương chống Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

d. Hai đồng minh tin cậy của Mỹ trong việc đàn áp các phong trào yêu nước ở Châu Âu.

81. Liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mỹ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là:

a. SEV                            B .VACSAVA                  C.SEATO                 D.NATO

82.Tổ chức hiệp ước vacsava ra đời nhằm mục tiêu

a. Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế

b. Hợp tác hữu nghị giữa các nước Đông Âu về khoa học kỹ thuật

c. Liên kết hợp tác về chính trị quân sự để phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

d. Liên minh quân sự của các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa

83. Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật bị thực dân Hà Lan xâm lược?

A. Phi-lip-pin.

B. Cam-pu-chia.

C. Thái Lan.

D. In-đô-nê-xi-a.

84. Trước thế kỉ XIX, các nước ở Mĩ Latinh chịu sự thống trị của những quốc gia nào?

A. Bồ Đào Nha và Mĩ.

B. Anh và Hà Lan.

C. Tây Ban Nha và Pháp.

D. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

85. Mục đích quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc.

A. phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

B. thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.

C. duy trì hòa bình an ninh thế giới

D. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.

86. Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh vào đầu năm 1945?

A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

D. Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh

87. Xu thế toàn cầu hóa có nghĩa là

a. Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ những ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực các quốc gia các dân tộc trên thế giới

b. Quá trình liên kết vùng miền trong một quốc gia

c. Xu hướng hòa hợp giữa các tôn giáo sắc tộc

d. Quá trình liên kết về quân sự để cùng giải quyết những bất đồng trong một khu vực cụ thể

88. Để chống lại Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2 các nước đế quốc mà đứng đầu là Mỹ đã:

a. Tiến hành bao vây kinh tế chạy đua vũ trang

b. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực

c. Lôi kéo đồng minh chống lại Liên Xô

d. Tất cả các ý trên đều đúng

89. Năm 1949 sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân Liên Xô là

a. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết

b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất

c. Chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ

d. Phóng con tàu Phương Đông bay vòng quanh trái đất

90. Ngày 27 tháng 7 năm 1953 sự kiện quan trọng diễn ra trên bán đảo Triều Tiên là

a. Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc được thành lập

b. Quân đội Liên Xô rút khỏi Miền Bắc Triều Tiên

c. Cuộc chiến tranh giữa hai miền bùng nổ

d. Hiệp định đình chiến giữa hai miền được ký kết

91. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của

a. Giai cấp vô sản      

 b. Giai cấp tư sản          

c. Giai cấp địa chủ phong kiến    

d. Giai cấp nông dân

 92. Mỹ không phải là một  trong những nước đi đầu trong lĩnh vực

 a. Chế tạo công cụ sản xuất mới                    

 b Chế tạo những vật liệu mới

 c. Chinh Phục Vũ Trụ                               

 d. Chống đói nghèo

93. Đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mỹ Là

a. Duy trì chiến tranh lạnh

b.Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới

c. Thực thi chính sách cấm vận với các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa

d. Thiết lập quan hệ hữu nghị thân thiện với tất cả các nước trên thế giới

94. Những quyết định nào sau đây không phải của Hội nghị Ianta:

A. Vấn đề kết thúc chiến tranh ở châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương

B. Vấn đề phân chia khu vực đóng quân tại các nước chiến bại nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á

C. Thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh và thành lập liên hợp quốc

D. Duy trì cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tôc trên thế giới

95. Ngày mùng 8 tháng 9 năm 1951 Nhật Bản kế với Mỹ

a. Hiệp ước phòng thủ trong khu vực Đông Nam Á

b. Hiệp ước an ninh châu Á

c. Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật

d. Hiệp ước Liên Minh Quân sự

96. Lĩnh vực được Nhật Bản hết sức coi trọng trong chiến lược phát triển đất nước của mình

a. Tài chính ngân hàng

b. Hàng không dân dụng

c. Quốc phòng

d. Giáo dục và khoa học kỹ thuật

97. Trong chính sách đối ngoại từ 1952 đến 1973 Nhật Bản chú trọng liên minh với

a. Các nước trong khu vực châu Á

b. Các nước Tây Âu

c. Nước Mỹ

d. Trung Quốc và Singapore

98. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc ở Trung Quốc tồn tại các lực lượng

a. Mỹ –  Nhật

b. Đảng cộng sản do Mao Trạch Đông làm chủ tịch và đảng quốc dân do Tưởng Giới Thạch đứng đầu

c. Mỹ – Nhật – Liên Xô

d. Anh – pháp

99. Nhiệm vụ nào sau đây không được ghi trong Hiến chương thành lập liên hợp quốc

A. duy trì hòa bình an ninh thế giới

B. thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

C. phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc.

D. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc

101. Từ sau 1945, hệ thống XHCN thế giới được hình thành, lớn mạnh hợp tác chặt chẽ với nhau. Cơ sở hợp tác lẫn nhau cơ bản nhất là:

A. Sự đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển.

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ,

C. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

D. Cùng muốn củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và an ninh nhân loại.

102. Mục tiêu nào dưới đây không được ghi vào mục tiêu thành lập khối VACSAVA:

A. Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO.

B. Duy trì hòa bình, an ninh châu Âu, củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và sức mạnh của các nước XHCN.

C.Tăng cường chạy đua vũ ttrang để gây xung đột, chiến tranh thế giới.

D. Xây dựng liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.

103. Nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1945 ở các nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào:

A. thực dân Pháp bị Nhật đảo chính mất quyền thống trị ở Đông Dương.

B. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C. nhân dân các nước nổi dậy đấu tranh vũ trang giành độc lập.

D. thực dân Hà Lan suy yếu, mất quyền thống trị ở Inđônêxia.

104. Ý không phản ánh đúng mục đích thành lập Liên hợp quốc

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. giải quyết mâu thuẫn giữa các nước.

C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc.

D. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

105. Nước Đức bị chia cắt sau chiến tranh thế giới thứ hai là do:

A. âm mưu của Mĩ muốn độc chiếm nước Đức

B. các lực lượng dân tộc ở Đức mâu thuẫn với nhau.

C. nghị quyết của Hội nghị Ianta quy định.

D. hậu quả chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô.

106. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa

A. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật Xô Viết.

B. Mĩ không còn giữ vị trí độc quyền về bom nguyên tử.

C. lực lượng quân sự của Liên Xô và Mĩ đã cân bằng nhau.

D. phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ và đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật Xô Viết.

107. Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

A. nhà du hành vũ trụ Amstrong đi bộ trên mặt trăng.

B. vệ tinh nhân tạo Spútních được phóng thành công.

C. vệ tinh Lunik ra khỏi sức hút của trái đất, bay về hướng mặt trăng.

D. tàu vũ trụ phương Đông cùng với nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất.

108. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp

A. đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

B. đứng thứ ba thế giới sau Mĩ và Nhật Bản.

C. đứng đầu thế giới.

D. đứng thứ tư thế giới sau Mĩ, Nhật Bản và Đức

109. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) được coi là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ do đánh vào kẻ thù là

A. Mĩ.

B. tập đoàn Tưởng Giới Thạch-đại diện cho thế lực phong kiến Trung Quốc.

C. Mĩ và Nhật Bản.

D.  tập đoàn Tưởng Giới Thạch-đại diện cho tư sản mại bản và phong kiến, có sự giúp sức của Mĩ.

110. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc (1946-1949)

A. chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc.

B. xóa bỏ tàn dư phong kiến tồn tại ở nước này.

C. Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. lật đổ triều đình Mãn Thanh-triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

111. Vào năm 1945, các nước Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

A. Inđônêxia, Việt Nam và Lào.

B. Miến Điện, Việt Nam và Campuchia.

C. Miến Điện, Brunây và Malaixia

D. Philippin, Việt Nam và Xingapo

112. Do hoạt động ngoại giao của Xihanúc, ngày 9-11-1953, Chính phủ Pháp kí hiệp ước

A. trao trả quyền tự trị cho Campuchia.

B. trao trả nền độc lập cho Campuchia.

C. trao trả một phần chủ quyền cho Nhà nước Campuchia.

D. công nhận Campuchia là một quốc gia tự do, nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

113. Sau cuộc tổng tuyển cử (9-1993), Quốc hội mới của Campuchia đã tuyên bố thành lập

A. nước Cộng hòa Campuchia.

B. Vương quốc Campuchia.

C. nước Campuchia dân chủ.

D. nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Campuchia.

114. Ân Độ là một trong những cường quốc đứng đầu thế giới về

A. sản xuất phần mềm

B. sản xuất vũ khí.

C. sản xuất nông nghiệp.

D. sản xuất máy bay.

115. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi bùng nổ sớm nhất ở

A. Trung Phi

B. Bắc Phi.

C. Nam Phi.

D. Đông Phi.

116. Đa số các nước ở Mĩ Latinh đều giành được độc lập từ

A. đầu thế kỉ XIX.

B. giữa thế kỉ XIX.

C. cuối thế kỉ XIX.

D. đầu thế kỉ XX.

117. Chính sách đối ngoại mà Mĩ luôn theo đuổi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A. triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

B. chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. cạnh tranh với Tây Âu và Nhật Bản.

D. gây chiến tranh xâm lược thuộc địa.

118.Ý nào dưới đây không phải là mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ

A. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh vì hòa bình, dân chủ thế giới.

C. Khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

D. Trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính để buộc các nước khác phải phụ thuộc vào mình.

119. Sau cuộc khủng hoảng và suy thoái năm 1973, đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế và tài chính Mĩ

A. tụt xuống hàng thứ ba thế giới sau Tây Âu và Nhật Bản.

B. ngang bằng với Tây Âu và Nhật Bản.

C. vẫn đứng đầu thế giới tư bản với ưu thế tuyệt đối.

D. vẫn đứng đầu thế giới tư bản nhưng tỉ trọng của nền kinh tế đã giảm sút nhiều so với trước.

120. Để khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai 16 nước Tây Âu đã

A. thực hiện cải cách dân chủ tiến bộ.

B. đầu tư vốn ra nước ngoài để thu lợi nhuận.

C. nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo kế hoạch phục hưng châu Âu.

D. liên kết thành lập liên minh minh châu Âu.

121.Mục tiêu của liên minh châu Âu là

A. hợp tác, liên minh giữa các nước thành viên ở Tây Âu trong các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh.

B. hợp tác, liên minh giữa các nước thành viên ở Tây Âu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị.

C. hợp tác, liên minh giữa các nước thành viên ở Tây Âu trong các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ.

D. hợp tác, liên minh giữa các nước thành viên ở Tây Âu trong các lĩnh vực chính trị và quân sự.

122. Yếu tố không phải lí do khiến nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh chóng trong những năm 1950-1973 là

A. áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học-kĩ thuật để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

B. Nhà nước có vai trò lớn trong quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

C. ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng thấp, chủ yếu đầu tư phát triển kinh tế.

D. tận dụng tốt các cơ hội từ bên ngoài để phát triển và hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu.

123. Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1950-1973 là

A. chịu sự chi phối và ảnh hưởng sâu sắc của Mĩ.

B. thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

C. một số nước Tây Âu chú ý phát triển mối quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, phản đối cuộc chiến ttranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

D. xâm lược trở lại các thuộc địa cũ của mình.

124. Những cải cách dân chủ sau chiến tranh được thực hiện ở Nhật Bản có ý nghĩa

A. đưa Nhật Bản ngày càng lệ thuộc chặt chẽ vào Mĩ.

B. giúp Nhật Bản thực hiện mục tiêu bá chủ thế giới.

C. đặt nền móng cho Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.

D. giúp nền kinh tế Nhật Bản khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

125. Văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ Mĩ-Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Hiến pháp mới của Nhật Bản.

B. Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô

C. Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật.

D. văn kiện về vấn đề Nhật Bản tại Hội nghị Pốtxđam.

126. Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật đã đặt Nhật Bản

A. dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

B. phụ thuộc vào Mĩ về lực lượng quân sự và vũ khí hạt nhân.

C. dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mĩ, nhưng Mĩ không được phép đóng quân trên lãnh thổ Nhật Bản.

D. dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mĩ.

127. Nhật Bản trở thành siêu cường tài chính số một thế giới vào

A. thập kỉ 70 của thế kỉ XX.

B. đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX.

C. cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX.

D. đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

128. Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. liên minh chặt chẽ với các nước châu Á, đặc biệt là các nước ASEAN.

C. độc lập, tự chủ.

D. trung lập trong mối quan hệ quốc tế.

129. Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản trong khi vẫn coi trọng mối quan hệ Nhật-Mĩ, Nhật-Tây Âu?

A. Học thuyết Phucưđa ( do Thủ tướng Phucưđa đưa ra vào năm 1977)

B. Học thuyết Kaiphu ( do Thủ tướng Kaiphu đưa ra vào năm 1991)

C. Học thuyết Miyadaoa ( do Thủ tướng Miyadaoa đưa ra vào năm 1993)

D. Học thuyết Hasimôtô ( do Thủ tướng Hasimôtô đưa ra vào năm 1997)

130. Ý không phản ánh đúng hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh đem lại

A. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ.

B. mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ, thay vào đó là tình trạng đối đầu giữa hai cường quốc Xô-Mĩ.

C. các nước phải chi phí một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để tiến hành chạy đua vũ trang.

D. Chủ nghĩa khủng bố xuất hiện đe dọa nền an ninh của các nước.

132. Quan hệ giữa các nước lớn sau Chiến tranh lạnh là

A. đối thoại, chạy đua vũ trang để tiêu diệt lẫn nhau.

B. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

C. đối thoại, hợp tác nhưng luôn lôi kéo đồng minh nhằm loại trừ lẫn nhau.

D. bên ngoài đối thoại, bên trong ngầm chạy đua vũ trang để loại trừ lẫn nhau.

133. Xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

A. hòa bình, hợp tác và phát triển.

B. hòa bình, ổn định nhưng vẫn có những xung đột ở một số khu vực trên thế giới.

C. xung đột sắc tộc và tôn giáo xảy ra thường xuyên.

D. nạn khủng bố lan tràn khắp thế giới khiến các nước đều phải đề ra chiến lược đối phó.

135. Ý không đúng khi nói về ý nghĩa thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Ltinh là

A. làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới.

B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.

C. đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi.

D. làm căng thẳng thêm cuộc Chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ.

136. Sau Chiến tranh lạnh, tình hình thế giới đang vận động theo xu hướng

A. hình thành trật tự thế giới một cực.

B. hình thành trật tự thế giới hai cực.

C. hình thành trật tự thế giới đa cực.

D. các quốc gia hợp tác bình đẳng cùng phát triển.

137. Nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ năm 1995 Ấn Độ trở thành

A. nước đứng hàng thứ mười trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới

B. nước đạt nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp

C. nước tự túc được lương thực

D. nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới

138. Thắng lợi mở đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là

A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri. 

B. Cuộc cách mạng Môdămbich.

C. Cuộc cách mạng ở Ai Cập.

D. Cuộc cách mạng của nhân dân Ănggôla.

139. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đấu tranh chống

A. chính quyền thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

B. chính quyền độc tài thân Mĩ.

C. nợ nần và phụ thuộc nước ngoài.

D. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

140. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại lợi thế cho nước Mĩ:

A. Các nước tư bản châu Âu và Liên Xô trở thành con nợ của Mĩ

B. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí

C. Mĩ kêu gọi các nhà bác học trên thế giới đến Mĩ làm việc

D. Mĩ không bị thiệt hại sau chiến tranh nên có đà phát triển nhanh, vượt xa các cường quốc tư bản khác

141. Mục đích chiến lược toàn cầu của Mĩ đối với các nước xã hội chủ nghĩa là

A. tiêu diệt những người cộng sản và Đảng Cộng sản.

B. ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.

C. phủ nhận sự tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa.

D. bao vây, cấm vận, khống chế các nước xã hội chủ nghĩa.

142.   Chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm cả vào phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ trên thế giới vì

A. những phong trào này đều do các Đảng Cộng sản lãnh đạo nhằm chống lại Mĩ.

B. những phong trào này làm tổn hại đến uy tín, danh dự và kinh tế của Mĩ.

C. những phong trào này thắng lợi sẽ làm thất bại tham vọng bá chủ thế giới của Mĩ.

D. những phong trào này tác động không tốt đến tư tưởng của người Mĩ, khiến họ dao động và do dự trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu.

143.  Thập kỉ 70, nền kinh tế Mĩ suy thoái nghiêm trọng do

A. Mĩ đã tham gia quá nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới.

B. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

C. các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ.

D. các nước Mĩ Latinh giành độc lập không còn là thị trường tiêu thụ của Mĩ.

144. Khó khăn lớn nhất của Mĩ trong thập niên 80 là

A. sự vươn lên mạnh mẽ và cạnh tranh ráo riết của Tây Âu và Nhật Bản.

B. Mĩ là con nợ lớn nhất thế giới.

C. các ngành công nghiệp then chốt suy thoái

D. phong trào công nhân phát triển mạnh.

145.Để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, từ thập niên 90, Mĩ đã sử dụng chiêu bài

A. lợi dụng vấn đề dân quyền.

B. khẩu hiệu "dân chủ" ở nước ngoài.

C. hợp tác kinh tế, cho vay không hoàn lại.

D. bảo trợ quân sự.  

146.  Các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ trong cuộc chiến tranh lạnh đối đầu với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa vì

A. Mĩ viện trợ cho Tây Âu thông qua kế hoạch Mácsan để khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

B. Tây Âu không muốn trở thành kẻ thù của Mĩ.

C. Tây Âu có cùng chế độ chính trị với Mĩ.

D. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế.

147. Lực lượng đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Mĩ                                                                          B. Nhật

C. Tây Đức                                                                D. Tây Âu

148. Vị trí kinh tế của Tây Âu từ thập niên 70 trở đi

A. sau Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản.

B. sau Mĩ và Nhật Bản.

C. sụt giảm do năng lực sản xuất ngày càng kém so với trước chiến tranh.

D. không thay đổi so với trước chiến tranh.

149. Quốc gia có sáng kiến thành lập tổ chức liên kết khu vực ở châu Âu

A. Pháp.                                                         B. Hà Lan.

C. Lúc-xăm-bua.                                           D. I-ta-li-a.

150. Từ 1950-1975, Nhật Bản đã thu được nguồn lợi khổng lồ từ:

A. các đơn đặt hàng sản phẩm dân dụng của các nước đang phát triển.

B. ngành công nghiệp khai thác và chế biến thủy hải sản.

C. buôn bán vũ khí trong cuộc chiến tranh giữa Mĩ với Triều Tiên và Việt Nam.

D. việc tư vấn, thiết kế và đấu thầu xây dựng các công trình giao thông lớn cho các nước châu Á.

151. Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản

A. con người luôn gần gũi hòa đồng với thiên nhiên.

B. sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

C. tiếp thu có chọn lọc văn hóa ngoại lai.

D. tuân thủ nghiêm ngặt quy luật tự nhiên.                                         

152. Mục tiêu của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.

B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa t­ư bản và chế độ ngư­ời bóc lột ngư­ời.

C. đoàn kết phong trào công nhân quốc tế, thành lập Quốc tế Cộng sản.

D. tích cực đẩy mạnh sản xuất, chi viện cho các nước đang phát triển.

153.  Người tuyên bố về sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo thế giới của Mỹ

A. tổng thống Ai-xen-hao

B. tổng thóng Giôn-pho

C. tổng thống Giôn-xơn

D. tổng thống Tru-man

154. Mục đích chính trị của kế hoạch Mác-san (1947) do Mỹ thực hiện

A. giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

B. lôi kéo và khống chế Tây Âu làm đồng minh chống Liên Xô và các nước XHCN.

C. tấn công Liên Xô và Đông Âu từ phía Tây.

D. chia cắt Châu Âu thành hai phe, làm cho châu Âu suy yếu.

155. Thế giới phản đối học thuyết Tơruman

A. vì thế giới không muốn Mĩ làm bá chủ.

B. vì thế giới lo sợ cuộc đại chiến thứ ba sẽ xảy ra.

C. vì tính chất chống cộng của học thuyết này.

D. vì thế giới ủng hộ Liên Xô.

156.  Nguyên nhân xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây

A. vì Mĩ và Liên Xô đều bị thế giới lên án.

B. vì Mĩ và Liên Xô đều bị suy giảm thế và lực trước sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản, Tây Âu và các nước công nghiệp mới.

C. vì  Mĩ và Liên Xô muốn có thời gian hòa hoãn để củng cố lực l­ượng.

D. vì Liên Xô không còn đủ sức bao tiêu quân sự cho các nước xã hội chủ nghĩa.

157. Biểu hiện đầu tiên cho xu thế hòa hoãn Đông – Tây là

A. Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức đã kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

B. Hiệp định đình chiến giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên đ­ược kí kết.

C. Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

D. Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược.

158. Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là

A. tình trạng ô nhiễm môi trư­ờng ngày càng trầm trọng.

B. nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, kể cả tài nguyên nước và không khí.

C. chủ nghĩa khủng bố hoành hành.

D. chiến tranh và xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới.

159. Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-lia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Mĩ.

D. Liên Xô.

160. Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ.

B. Liên Xô.

C. Pháp.

D. Anh.

161. Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở những quy định của các quốc gia nào?

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Pháp, Mĩ.

C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh.

162. Hiểu các nước Đông Âu theo nghĩa lịch sử thế nào cho đúng?

A. Vị trí địa lí phía Đông châu Âu.

B. Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

C. Các nước xã hội chủ nghĩa nằm ở phía Đông châu Âu.

D. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây Liên Xô.

163. Trong giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì?

A. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món nợ ở Liên Xô.

B. Xâm lược các nước này.

C. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

D. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

164. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?

A. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

B. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ) vào nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

165. Nhiệm vụ nào dưới đây gắn với các nước Đông Âu trong những năm 1947 – 1948?

A. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Chống chủ nghĩa phát xít Đức.

D. Tiến lên chủ nghĩa tư bản.

166. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã mắc những thiếu sót sai lầm chủ yếu nào?

A. Thiếu công bằng xã hội, chủ quan nóng vội đốt cháy giai đoạn.

B. Không chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

C. Mất cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

D. Không xây dựng nhà nước công nông vững mạnh.

167. Trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến (Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947), quân giải phóng Trung Quốc đã thực hiện chiến lược gì?

A. Chiến lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhằm tiêu diệt lực lượng sinh lực địch và xây dựng lực lượng.

B. Chiến lược phản công, tấn công vào các vùng chiến đóng của địch.

C. Chiến lược phòng thủ, rút quân để bảo toàn lực lượng.

D. Chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh".

168. Các nước Đông Bắc Á bao gồm:

A. CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.

B. Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc.

C. Cộng hòa nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản.

D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippin.

169. Trong mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội mới (1949-1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.

B. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.

D. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

170. Sau khi bị thất bại trong cuộc nội chiến,Tưởng Giới Thạch đã chạy ra khu vực nào?

A. Hồng Kông.

B. Ma Cao.

C. Thượng Hải.

D. Đài Loan

171. Những sự kiện nào sau đây nói lên sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa, sự xuất hiện 2 nhà nước ở bán đảo Triều Tiên.

B. Sự ra đời 2 nhà nước ở bán đảo Triều Tiên, sự thành lập của nước CHND Trung Hoa, quá trình dân chủ hóa nước Nhật.

C. Sự ra đời của nước CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, CHND Trung Hoa.

D. Dân chủ hóa nước Nhật, sự thành lập của nước CHND Trung Hoa, Hàn Quốc.

172. Cuộc nội chiến Quốc – Cộng lần thứ hai (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do

A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.

B. Đảng Cộng sản phát động.

C. Quốc dân đảng cấu kết với bọn quốc tế phản động.

D. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.

173. Cao trào bãi công của công nhân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ vào đầu năm 1947 mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa nào sau đây?

A. Cuộc bãi công ở Carasi.

B. Cuộc bãi công ở Mađrát.

C. Cuộc bãi công ở Carasi.

D. Cuộc bãi công của 40 vạn công nhân ở Cancutta.

174. Ngày 18/3/1970, diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ?

A. Mĩ xúi giục bọn tay sai đảo chính lật đổ Xi-ha-núc.

B. Mĩ đem quân xâm lược Cam-pu-chia.

C. Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt ở Cam-pu-chia.

D. Mĩ hất cẳng Pháp để xâm lược Cam-pu-chia.

175.  Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi tuyên bố độc lập là

A. thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.

B. theo đuổi chính sách ngoại giao hiếu chiến, sẵn sàng can thiệp vũ trang vào các nước khác.

C. theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của tất cả các nước.

D. thi hành chính sách ngoại giao thân thiện và cởi mở với các nước tư bản.

176.Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ các cường quốc

 1. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ
 2. Mĩ, Anh, Pháp.
 3. Liên Xô, Mĩ, Anh.
 4. Trung Quốc, Anh, Pháp

177. Ba vị nguyên thủ tham gia Hội nghị Ianta là:

 1. Truman, Xtalin, Sớcsin.
 2. Rudơven, Sớcsin, Xtalin.
 3. Xtalin, Rudơven, ĐờGôn.
 4.  Rudơven, Xtalin, Mútxôlini.

178. Vấn đề chưa được đặt ra một cách cấp bách trước các cường quốc Đồng minh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai là:

 1. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
 2. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
 3. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
 4. Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

179. Vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:

 1. Giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
 2. Chỉ thảo luận những vấn đề liên quan đến Hiến chương.
 3. Nghiên cứu và xúc tiến việc hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội.
 4. Chỉ giải quyết tranh chấp giữa các nước.

180. Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN là

 1. Sự ra đời của khối quân sự NATO
 2. Mĩ thực hiện kế hoạch Mácsan.
 3. Sự ra đời của khối quân sự Vácsava.
 4. Sự ra đời của học thuyết Truman.

181. Chiến tranh lạnh diễn ra trên những lĩnh vực nào?

 1. Lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hoá.
 2. Lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
 3. Lĩnh vực quân sự, văn hoá.
 4. Lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị.

182. Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều tập trung phát triển lĩnh vực nào?

 1. Lĩnh vực chính trị
 2. Lĩnh vực kinh tế.
 3. Lĩnh vực văn hóa
 4. Lĩnh vực kinh tế và văn hóa

183. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã có ý nghĩa:

 1. Lực lượng quân sự của Liên Xô và Mĩ cân bằng nhau.
 2. Đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của Chủ nghĩa xã hội.
 3. Mĩ không còn là nước duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử.
 4. Phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ và đánh dấu bước phát triển KHKT của Liên Xô.

184. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo là:

 1. Liên Xô.
 2. Mĩ.
 3. Anh.
 4. Ấn Độ.

185. Nguyên nhân làm kinh tế Tây Âu phát triển nhanh sau Chiến tranh thế giới hai:

 1. Lãnh thổ lớn, tài nguyên dồi dào, lợi dụng chiến tranh để làm giàu, áp dụng thành công khoa học kĩ thuật hiện đại.
 2. Vai trò điều tiết và quản lí của nhà nước có hiệu quả, áp dụng thành công khoa học kĩ thuật hiện đại, tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài.
 3. Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại, con người là nhân tố quyết định hàng đầu, tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài.
 4. Có tầm nhìn xa, quản lí tốt của nhà nước, áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại, lợi dụng chiến tranh để làm giàu.
 5.  
 1. Con người là nhân tố quyết định.
 2. Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại.
 3. Vai trò lãnh đạo và điều tiết của nhà nước có hiệu quả.
 4. Tận dụng các cơ hội bên ngoài cho sự phát triển kinh tế.

187. Bản chất của toàn cầu hoá được thể hiện chủ yếu trên lĩnh vực:

 1. Kinh tế.
 2. Chính trị.
 3. Xã hội.
 4. Văn hoá.

188. Về chính trị, ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ II là:

 1. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình chính trị xã hội, phục hồi kinh tế, liên kết chặt chẽ với Mỹ.
 2. Khắc phục những khó khăn trong nước, thực hiện những chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân.
 3. Bảo vệ an ninh quốc phòng, củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.
 4. Bảo vệ hòa bình và an ninh quốc phòng.

189. Sau khi quân đội Phát xít bị đánh đuổi ra khỏi đất nước, vào những năm 1944-1945, ở các nước Đông Âu đều thành lập:

 1. Nhà nước dân chủ nhân dân.
 2. Nhà nước chuyên chính vô sản.
 3. Nhà nước chuyên chính tư sản.
 4. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

190. Trong những năm 1992-1993, Liên Bang Nga theo đuổi chính sách đối ngoại:

 1. Quan hệ chặt chẽ với các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập.
 2. Ngả về các cường quốc phương Tây.
 3. Quan hệ chặt chẽ với các nước phương Đông.
 4. Cân bằng chính sách đối ngoại giữa châu Âu và châu Á.

191. Giai đoạn 1945 – 1973, nguyên nhân quan trọng nhất làm cho kinh tế Mỹ có được sự phát triển to lớn là do:

 1. Áp dụng thành công thành tựu khoa học hiện đại.
 2. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tài nguyên phong phú.
 3. Chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước, đất nước không bị chiến tranh tàn phá.
 4. Các tổ hợp CN – quân sự, các công ty tập đoàn tư bản lủng đoạn Mỹ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả cả trong và ngoài nước.
 5.  
 1. Lãnh thổ không rộng, tài nguyên nghèo nàn, nguyên nhiên liệu phải nhập khẩu..
 2. Nạn thất nghiệp và lạm pháp cao.
 3. Cơ cấu kinh tế Nhật Bản thiếu cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm Tokyo, Oxaca, Yokohama giữa nông nghiệp và công nghiệp.
 4. Khủng hoảng kinh tế, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động.
 5.  
 1. Bị tàn phá nặng nề, thiếu hàng hóa lương thực, thực phẩm, lạm pháp phi mã, thất nghiệp. Nhưng sau đó Nhật và Mỹ bắt tay phát triển kinh tế ổn định hòa bình.
 2. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, hàng hóa lương thực, thực phẩm dồi dào, Mỹ và Nhật bắt tay phát triển kinh tế.
 3. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, tài nguyên dồi dào. Tuy nhiên bị Mỹ chiếm đóng với danh nghĩa quân đồng minh và tồn tại dưới sự giám sát của Mỹ.
 4. Bị tàn phá nặng nề, thiếu hàng hóa, lương thực, thực phẩm, lạm pháp phi mã, thất nghiệp. Bị quân đội Mỹ chiếm đóng với danh nghĩa quân đồng minh, tồn tại và hoạt động dưới sự giám sát của Mỹ.

  1.  
 1. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
 2. Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.
 3. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa các dân tộc.
 4. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

195. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình thế giới của tổ chức Liên Hợp Quốc là:

 1. Đại hội đồng.
 2. Hội đồng bảo an.
 3. Hội đồng kinh tế – xã hội.
 4. Tòa án quốc tế.

196. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp tác của các nước ASEAN?

 1. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 2. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 3. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước sáng lập ASEAN.
 4. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

197.  Tổ chức Liên minh châu Âu bao gồm các cơ quan nào?

 1. Hội đồng châu Âu; hội đồng bộ trưởng; Ủy ban châu Âu; quốc hội châu Âu; tòa án châu Âu.
 2. Hội đồng châu Âu; Hội đồng Bảo an; Ban thư kí; quốc hội châu Âu; tòa án châu Âu.
 3. Đại hội đồng; Hội đồng bộ trưởng; Ủy ban châu Âu; Tòa án Quốc tế; Ban thư kí.
 4. Đại hội đồng; Hội đồng châu Âu; hội đồng bộ trưởng; quốc hội châu Âu; tòa án châu Âu.

198. Người khởi xướng đường lối cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1976 là:

A. Mao Trạch Đông.

            B. Đặng Tiểu Bình.

            C. Lưu Thiếu Kỳ

            D. Hồ Cẩm Đào.

199. Theo kế hoạch Maobáttơn, Ấn Độ bị chia thành hai quốc gia là:

 1. Ấn Độ và Pakixtan.
 2. Ấn Độ và Bănglađét.
 3. Ấn Độ và Nêpan.           
 4. Bănglađét và Pakixtan.

200.Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu (1945-1949) có ý nghĩa gì?

 1. Xóa bỏ tàn dư phong kiến mở ra kỷ nguyên độc lập tự do CNXH.
 2. CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới.
 3. Xóa bỏ được tàn dư phong kiến, ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới
 4. Đánh dấu CNXH ra khỏi phạm vi một nước, chấm dứt ách thống trị đế quốc, tiến lên CNXH.

 

Đánh giá bài viết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *