Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / [Chuyên đề 6] – Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ

[Chuyên đề 6] – Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ

(Tài liệu Hóa Học) – Hãy cùng tham khảo phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ đảm bảo sẽ giúp ích cho bạn trong việc giải các bài toán vô cơ một cách nhanh nhất.

Dạng bài của phương pháp quy đổi có dạng như sau: Khi ta qui đổi hỗn hợp X về hỗn hợp chứa ít chất hơn (cũng chứa các nguyên tố đó) hay qui đổi về hỗn hợp các nguyên tử trong X, phải thỏa mãn các định luật bảo toàn như: BTKL, BTNT, BTE. Phương án tối ưu nhất là qui đổi hỗn hợp về các nguyên tử.

Chính vì vậy, các bạn cần phải nắm rõ được kiến thức cũng như phương pháp quy đổi để có thể áp dụng một cách nhuần nhuyễn trong việc giải bài toán hóa học.

Mời các bạn tham khảo phương pháp quy đổi trong Hóa Học vô cơ

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fphuong-phap-quy-doi-hoa-vo-co.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

[Chuyên đề 6] – Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ
2.86 (7) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *