Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / [Chuyên đề 9] – Lý thuyết và phương pháp giải nhanh Hidrocacbon không no Hóa Học

[Chuyên đề 9] – Lý thuyết và phương pháp giải nhanh Hidrocacbon không no Hóa Học

(Tài liệu Hóa Học) –  Lý thuyết và phương pháp giải nhanh Hidrocacbon không no Hóa Học, các bạn hãy tham khảo và nắm vững kiến thức về từng chuyên đề.

Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ phần lý thuyết của chuyên đề Hidrocacbon không no và phương pháp giải nhanh các bài toán Hóa Học của chuyên đề này.

Hidrocacbon không no bao gồm ANKEN, ANKAĐIEN và ANKIN. ANKEN là hidrocacbon chưa no, mạch hở có chứa một nối đôi C=C trong phân tử có công thức là CnH2n(n>=2).

Còn ANKAĐIEN là hidrocacbon mạnh hở, chứa hai nối đôi trong phân tử, có công thức là CnH2n-2(n>=3)

ANKIN là hidrocacbon chưa no, mạch hở, có chứa một nối 3 C C trong phân tử, có công thức là CnH2n-2(n>=2)

Loading...

Dưới đây là lý thuyết về Hidrocacbon không no

Dưới đây là một số bài tập áp dụng công thức trên để giải bài toán Hóa Học

[Chuyên đề 9] – Lý thuyết và phương pháp giải nhanh Hidrocacbon không no Hóa Học
5 (2) votes
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *