Home / ĐỀ THI / Đáp án và đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc

(Đề thi) – Đáp án và đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc mã đề 552 cho các bạn tham khảo và hiểu được cấu trúc của đề thi.

Đề thi này gồm 2 phần: Phần I: Đọc hiểu (3 điểm) – Phần này thường cho một đoạn trích ngắn trong một bài văn nào đó trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi liên quan. Phần II: Làm Văn ( 7 điểm) – Phần này gồm 2 câu. 1 câu 2 điểm viết một đoạn văn ngắn, còn 1 câu 5 điểm viết bài văn cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

Đáp án và đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *