Home / ĐỀ THI / Đáp án và đề thi thử môn Văn THPT Quốc Gia lần 1

Đáp án và đề thi thử môn Văn THPT Quốc Gia lần 1

( Đề thi ) – Đáp án và đề thi thử môn Văn THPT Quốc Gia lần 1 dành cho các học sinh khối C, D Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu.

Đề thi gồm 3 câu. Câu 1 ( 2 điểm) – cho một đoạn trích ngắn rồi trả lời các câu hỏi liên quan. Câu 2 ( 3 điểm) – Nghị luận xã hội. Câu 3 ( 5 điểm) – Viết một bài văn trình bày ý kiến của mình về một đoạn văn trên.

Đáp án và đề thi thử môn Văn THPT Quốc Gia lần 1

Đáp án và đề thi thử môn Văn THPT Quốc Gia lần 1
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *