Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Đề thi thử đại học lần 2 trắc nghiệm môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2017

Đề thi thử đại học lần 2 trắc nghiệm môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2017

(Tài liệu Toán Học) – Đề thi thử đại học lần 2 trắc nghiệm môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2017 và đáp án ở cuối đề, các bạn hãy cùng giải bộ đề Toán Học sau đây.

Trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức kỳ thi thử đại học thpt quốc gia năm 2017 để các học sinh cọ sát trước kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Bộ đề này bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức trong chương trình sách giáo khoa.

Để có thể giải nhanh được các bài toán trắc nghiệm thì đòi hỏi các bạn phải nắm vững kiến thức, lý thuyết và các công thức giải toán, sử dụng thành thạo máy tính.

Bộ đề thi thử đại học lần 2 trắc nghiệm môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2017

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x+ 3x2 – 9x -1  trên đoạn [ -4; 4 ] là:

A. 10.                             B. -6.                              C. 1.                               D. -1.

Câu 4: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’. Một mặt phẳng (P) cắt khối lập phương theo thiết diện là tứ giác ACC’A’, khi đó ta sẽ được các khối lăng trụ:

A. ACD.A’C’D’ và BCD.B’C’D’.                      B. ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D’.

C. ABC.A’B’C’ và ABD.A’B’D’.                      D. ABC.A’B’C’ và ACD.A’C’D’.

Câu 5: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = -x3 – 3x2 + a có giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi a bằng:

A. a = 4.                         B. a = 0.                         C. a = 2.                         D. a = 6.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fde-thi-thu-dai-hoc-lan-2-trac-nghiem-mon-toan-truong-thpt-tran-hung-dao.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

Đề thi thử đại học lần 2 trắc nghiệm môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo 2017
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *