Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

(Tài liệu Toán Học) – Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh và đáp án giải chi tiết cho các bạn tham khảo.

Trường Đại Học Vinh – Trường THPT Chuyên tổ chức kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 lần 1 môn Toán trắc nghiệm giúp các em học sinh cọ sát với bộ đề thi trước kỳ thi tuyển sinh chính thức. Bộ đề thi này bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian là 90 phút, các câu hỏi bao quanh toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa.

Dưới đây là đáp án chi tiết bộ đề thi thử toán THPT Quốc Gia

SƯU TẦM ĐỀ THI: THẦY NGUYỄN BÁ TUẤN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
 MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
                       
Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án
132 1 D 209 1 B 357 1 B 485 1 A
132 2 C 209 2 C 357 2 C 485 2 A
132 3 C 209 3 B 357 3 C 485 3 B
132 4 C 209 4 C 357 4 B 485 4 C
132 5 C 209 5 B 357 5 A 485 5 A
132 6 B 209 6 C 357 6 A 485 6 B
132 7 C 209 7 A 357 7 C 485 7 B
132 8 B 209 8 C 357 8 A 485 8 B
132 9 D 209 9 C 357 9 C 485 9 A
132 10 A 209 10 B 357 10 C 485 10 A
132 11 B 209 11 B 357 11 D 485 11 C
132 12 B 209 12 D 357 12 D 485 12 B
132 13 A 209 13 C 357 13 C 485 13 C
132 14 B 209 14 A 357 14 A 485 14 B
132 15 D 209 15 D 357 15 D 485 15 C
132 16 D 209 16 C 357 16 A 485 16 D
132 17 D 209 17 A 357 17 D 485 17 C
132 18 D 209 18 D 357 18 D 485 18 C
132 19 A 209 19 A 357 19 A 485 19 A
132 20 A 209 20 C 357 20 D 485 20 A
132 21 A 209 21 B 357 21 B 485 21 D
132 22 C 209 22 D 357 22 D 485 22 B
132 23 B 209 23 A 357 23 C 485 23 B
132 24 C 209 24 D 357 24 D 485 24 A
132 25 D 209 25 D 357 25 A 485 25 C
132 26 D 209 26 A 357 26 C 485 26 A
132 27 B 209 27 D 357 27 A 485 27 B
132 28 C 209 28 A 357 28 C 485 28 A
132 29 A 209 29 B 357 29 B 485 29 D
132 30 D 209 30 D 357 30 D 485 30 D
132 31 B 209 31 B 357 31 D 485 31 B
132 32 B 209 32 D 357 32 B 485 32 D
132 33 A 209 33 C 357 33 B 485 33 A
132 34 B 209 34 A 357 34 B 485 34 D
132 35 C 209 35 B 357 35 D 485 35 C
132 36 A 209 36 D 357 36 B 485 36 C
132 37 D 209 37 C 357 37 C 485 37 C
132 38 A 209 38 A 357 38 A 485 38 C
132 39 C 209 39 A 357 39 B 485 39 C
132 40 A 209 40 D 357 40 A 485 40 D
132 41 D 209 41 A 357 41 B 485 41 D
132 42 A 209 42 B 357 42 D 485 42 D
132 43 A 209 43 B 357 43 A 485 43 B
132 44 B 209 44 D 357 44 A 485 44 B
132 45 A 209 45 C 357 45 C 485 45 D
132 46 D 209 46 B 357 46 C 485 46 A
132 47 A 209 47 C 357 47 B 485 47 D
132 48 C 209 48 B 357 48 B 485 48 D
132 49 C 209 49 B 357 49 D 485 49 D
132 50 B 209 50 A 357 50 D 485 50 D

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FMon-Toan.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *