Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 THPT Chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 THPT Chuyên Quốc học Huế

(Tài liệu Hóa Học) – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 THPT Chuyên Quốc học Huế và đáp án chi tiết cho các bạn tham khảo.

Dưới đây là bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Học của trường THPT Chuyên Quốc học Huế với 50 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm các dạng bài tập vừa lý thuyết vừa bài tập trong chương trình sách giáo khoa.

Để đạt được điểm cao tuyệt đối trong môn Hóa Học đòi hỏi các bạn phải nắm vững mọi công thức và phương pháp giải toán. Với thời gian là 90 phút các bạn phải giải được 50 câu. Rất khó để giải được các câu hỏi đó với thời gian như vậy. Đừng lo lắng, hãy ôn luyện kỹ càng đảm bảo các bạn sẽ đạt được điểm cao tuyệt đối.

Câu 1: Cho một lượng α – aminoaxit X vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 46,45 gam muối khan. Tên gọi của X là

A. Valin                           B. Axit glutamic              C. Glyxin                         D. Alanin

Loading...

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít khí oxi (đktc) thì thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và                    7,2 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol hỗn hợp ancol. Giá trị gần nhất với giá trị của V là

A. 11,8                             B. 12,9                             C. 24,6                             D. 23,5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 THPT Chuyên Quốc học Huế  

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2017 THPT Chuyên Quốc học Huế
5 (1) vote
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *