Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Tiếng Anh / Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1,2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1,2

(Tài liệu Tiếng Anh) – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1,2 và có đáp án giải chi tiết cho các em tham khảo.

Dưới đây là bộ đề thi thử của trường THPT Hoàng Quốc Việt tỉnh Yên Bái với những câu hỏi sát với chương trình học. Các em học sinh cần phải ôn luyện kỹ càng trước kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. muddy                     B. punctual                C. studious                D. culture

Question 2: A. determine               B. examine                C. valentine               D. heroine

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1

 

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

(Đề thi gồm: 04 trang)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: TIẾNG ANH – Đề số 01

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

 

    1.C

2.C

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.D

9.D

10.B

11.A

12.C

13.C

14.B

15.B

16.B

17.A

18.C

Loading...

19.D

20.A

21.D

22.B

23.C

24.A

25.A

26.A

27.B

28.A

29.B

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.C

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41.C

42.A

43.A

44.D

45.C

46.C

47.C

48.C

49.A

50.A

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1,2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường Hoàng Quốc Việt Đề 1,2
5 (1) vote
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *