Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Tiếng Anh / Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường thpt Hồng Hà 2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường thpt Hồng Hà 2017

(Tài liệu Tiếng Anh) – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường thpt Hồng Hà 2017 và đáp án đề thi bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Dưới đây là bộ đề thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh cho các bạn học sinh trường thpt Hồng Hà năm 2017. Một bộ đề thi bao gồm các phần nghe, nói, đọc, viết. Chỉ với thời gian 60 phút các bạn phải hoàn thành 50 câu hỏi. Đề thi có tính phân loại học sinh trung bình, khá, giỏi. Với học sinh trung bình thì có thể đạt được 5, 6 điểm trong đề thi này, còn học sinh khá thì 7, 8 điểm. Để đạt được điểm 9, 10 thì đòi hỏi các bạn phải nắm vững được kiến thức.

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường thpt Hồng Hà 2017 và đáp án chi tiết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                ĐỀ  THI  THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1

      TRƯỜNG THPT  HỒNG  HÀ                                        Năm học 2016-2017 – Môn  :  Tiếng Anh

                                  Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề                                         

  Mark  the  letter A, B, C, or D  on  your  answer  sheet  to indicate  the word  whose underlined  part differs   from  the       other  three  in  pronunciation  in  each  of  the  following  questions.

 Question  1 :    

A.  laughed                B.  sacrificed            C.  cooked                 D.  explained

 Question  2 :    

A.  airports                B.  ways                   C.  question             D.  pictures

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fde-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-anh-truong-thpt-hong-ha-2017.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường thpt Hồng Hà 2017
3.5 (2) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *