Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm THPT Hàn Thuyên lần 1

(Tài liệu Toán Học) – Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm THPT Hàn Thuyên lần 1 tỉnh Bắc Ninh, mời các bạn tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi.

Đề thi thử THPT Quốc Gia bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với khoảng thời gian là 90 phút để có thể giải được tất cả các câu hỏi lý thuyết và bài tập. Năm nay là năm đầu tiên bôJ GD – ĐT tổ chức thi trắc nghiệm môn Toán, đòi hỏi các bạn phải ôn luyện một cách chuyên sâu, bài bản thì mới có thể làm tốt được các bài toán trắc nghiệm.

Bộ đề thi dưới đây bao gồm 50 câu và có đáp án lời giản chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng so sánh đáp án trực tiếp khi làm đề thi. Chúng tôi khuyên các em học sinh nên bấm thời gian đúng 90 phút và tự làm nghiêm túc xong hết thì mới so đáp án xem mình đúng được bao nhiêu câu.

Đáp án chi tiết đề thi THPT Hàn Thuyên lần 1

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
1 D 26 B
2 C 27 C
3 A 28 A
4 B 29 A
5 D 30 D
6 C 31 A
7 A 32 C
8 C 33 A
9 C 34 A
10 D 35 B
11 B 36 B
12 D 37 B
13 B 38 B
14 D 39 B
15 D 40 D
16 A 41 A
17 C 42 C
18 B 43 D
19 D 44 C
20 A 45 C
21 C 46 D
22 C 47 B
23 B 48 D
24 B 49 A
25 A 50 B

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm THPT Hàn Thuyên lần 1

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fkenhvanmau.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fde-thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-mon-toan-trac-nghiem-truong-thpt-han-thuyen.pdf” viewer_width=100% viewer_height=600px fullscreen=true download=no print=true]

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm THPT Hàn Thuyên lần 1
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *