Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trường Đa Phúc Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trường Đa Phúc Hà Nội

(Tài liệu Toán Học) – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trường Đa Phúc Hà Nội kèm theo đáp án chi tiết giúp các em dễ dàng so sánh đáp án.

Hãy cùng làm bộ đề thi thử của trường THPT Đa Phúc Hà Nội để nâng cao kỹ năng giải bài cũng như ước tính được khoảng thời gian làm xong một bộ đề thi. Các bạn hãy nghiêm túc bấm giờ để làm và hoàn thành đề thi thử với thời gian 90 phút rồi sau đó hãy so sánh lại với kết quả.

Tự làm một đề thi thật nghiêm túc để biết được năng lực của mình đến đâu và sau đó đưa ra phương án ôn luyện tốt nhất trước kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc Gia.

Dưới đây là một số câu trong đề thi:

Câu 17. Ông X gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,5% một tháng. Do nhu cầu cần chi tiêu, cứ mỗi tháng sau đó, ông rút ra 1 triệu đồng từ số tiền của mình. Hỏi cứ như vậy thì tháng cuối cùng, ông X rút nốt được bao nhiêu tiền?
A. 4879 đồng              B. 970926 đồng              C. 4903 đồng              D. 975781 đồng
Câu 40. Trong không gian, tập hợp các điểm M cách đường thẳng d cho trước một khoảng không đổi là
A. Hai đường thẳng song song                                                  B. Một mặt cầu   
C. Một mặt nón                                                                        D. Một mặt trụ

 

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trường Đa Phúc Hà Nội bao gồm đáp án

 

Đáp án chi tiết đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Trường Đa Phúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

A

B

C

B

C

A

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

B

B

B

A

C

B

A

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

D

D

D

B

C

A

D

D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

C

D

B

C

A

A

C

B

A

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

C

D

C

A

B

B

A

B

A

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán trường Đa Phúc Hà Nội
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *