Home / ĐỀ THI / Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn trường THPT Hà Trung

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn trường THPT Hà Trung

(Đề thi môn Văn) – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn trường THPT Hà Trung bao gồm cả hướng dẫn giải chi tiết.

Đây là bộ đề thi thử của trường THPT Hà Trung vừa tổ chức cho các em học sinh thi để đánh giá năng lực chuyên môn cũng như cọ sát để biết năng lực của mình đến đâu. Bộ đề thi này bao gồm 2 phần. Phần 1: Đọc hiểu. Cho một đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi liên quan bao gồm 3 điểm. Phần 2 là phần làm văn. Bao gồm 2 câu, một câu là viết đoạn văn về nghị luận xã hội 2 điểm giới hạn ký tự viết. Còn một câu là viết bài văn hoàn chỉnh với 5 điểm.

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

      Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

                    TỰ SỰ

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

 

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

 

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận  ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

 

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

                                                                      (Lưu Quang Vũ)

Câu 1. Xác định 2 phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau:

                                  " Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

                                    Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng”.

Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả nói rằng: 

                                  " Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

                                     Chắc gì ta đã nhận ra ta”

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn trường THPT Hà Trung

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Văn trường THPT Hà Trung
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *