Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2018

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2018

(Đề thi môn Toán) – Kenhvanmau giới thiệu bài giải môn Toán THPT quốc gia 2018 do CLB thủ khoa Việt Nam thực hiện. Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2018.

Dưới đây là đáp án các mã đề thi THPT môn Toán 2018 do các CLB thủ khoa thực hiện, tỉ lệ chính xác là 100% cho các em học sinh tham khảo.

dap-an-de-thi-mon-toan dap-an-de-thi-mon-toan-1 dap-an-de-thi-mon-toan-2 dap-an-de-thi-mon-toan-3 dap-an-de-thi-mon-toan-4

 

 Đáp án các mã đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

MÃ ĐỀ 105

 1.C 2.D  3.D  4.A   5.D 6.A   7.D  8.B 9.D 10.A 
11.D  12.A  13.D  14.B  15.D  16.B  17.A  18.B  19.D 20.C 
21.B 22.A  23. 24.  25.  26.  27.  28. 29. 30.
31.  32.   33. 34. 35. 36.  37.  38. 39.  40. 
41.  42. 43.  44.  45.  46.   47.  48. 49. 50. 

 

MÃ ĐỀ 120

 1. D 2. C  3. D  4. C   5. C 6. D   7. B  8.A  9.A 10.D 
11.B  12.A  13.D  14.D 15.B  16.D  17. B 18.C   19.D 20.C 
 21.A 22. C  23.C 24. C 25. A 26. A 27. A  28.C  29. 30.
31. C 32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50. 

MÃ ĐỀ 110

 1.A 2. B 3. A 4. B  5.B 6. D  7.C  8.D  9.B 10. A
11. A 12. A 13. A 14. C 15. C 16. B 17. D 18. C  19.D 20. D
 21.C 22. B  23.B 24. B 25. C 26. D 27. C  28.D  29. 30.D
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44. C 45.  46. C  47.B  48.C  49.D 50. D

MÃ ĐỀ 107

 1. C 2. B 3. D 4. D  5.B 6. A  7.B  8.D  9.C 10. C
11. D 12. A 13. B 14. A 15. A 16. D 17. D 18. C  19.C 20. D
 21.C 22. A  23.C 24. C 25. A 26. D 27. B  28.D  29.A 30.D
31. C 32. B  33.C  34.B  35.A 36. A 37. D  38.D 39. A 40. B
41.   42.A 43.  44. C 45. B 46.   47.A  48.B  49.A 50. 

MÃ ĐỀ 109

 1.A 2. A 3. C 4. D  5.C 6. D  7.C  8.C  9.A 10. D
11. B 12. B 13. D 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D  19.D 20. B
 21.C 22. D  23.A 24. D 25. C 26. D 27. B  28.C  29.D 30.B
31. D 32. A  33.C  34.C  35.B 36. A 37. A  38. 39. A 40. D
41. B  42.D 43.  44.  45.  46. B  47.A  48.D  49. 50. A

MÃ ĐỀ 

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50. 

MÃ ĐỀ 

 1. 2.  3.  4.   5. 6.   7.  8.  9. 10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   19. 20. 
 21. 22.   23. 24.  25.  26.  27.   28.  29. 30.
31.  32.   33.  34.  35. 36.  37.   38. 39.  40. 
41.   42. 43.  44.  45.  46.   47.  48.  49. 50. 
 
Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2018
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *