Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên

Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên

(Nghị luận xã hội) – Anh (Chị) có suy nghĩ gì về câu nói " Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên " của Bác Hồ.

Đề bài : Bác Hồ khuyên thanh niên

“Không có việc gì khó

 Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.”

Anh chị suy nghĩ gì về lời khuyên đó?

Bài làm:

    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha già của dân tộc bác là mặt trời trong tim của nhân dân Việt Nam. Bác hết đời cống hiến vì dân tộc. Bác có nhiều lời dạy quí giá cho dân ta, trong đó lời dặn của bác với thanh niên Việt Nam về lòng kiên trì, mà giờ đây nó chính là kim chỉ nam của thanh niên Việt Nam.

“Không có việc gì khó

 Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.”

    Lời dạy của bác và thanh niên Việt Nam rất đúng đắn, rất đáng trân trọng. Bác muốn khuyên mọi người phải có lòng kiên trì trước bất cứ  việc gì, rồi chúng ta sẽ có được thành công . Nhớ khi xưa, trong cuộc chiến chống thực dân pháp xâm lược. Quân và dân ta gặp rất nhiều khó khăn về cả lực lượng, vũ khí, lương thực nhưng tất cả toàn  dân đồng lòng, kiên trì kháng chiến  trường kì dưới sự lãnh đọa của đảng cộng sản  Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sau nhiều năm kháng chiến chúng ta đã dành độc lập. Để ngày 2 – 9-1945 nhân dân cả nước hướng về quảng trường Ba Đình, vui mừng nghe bác đọc “ Bản tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đây chính là thành quả của sự kiên trì, không sợ hi sinh gian khổ. Hay nhớ lại thầy giáo “ Nguyễn Ngọc Kí, ngay từ nhỏ thầy bị mất hai tay, thầy cố gắng kiên trì viết chữ bằng chân và kết quả thầy viết chữ rất đẹp và giờ đây đang là thầy giáo, truyền dậy cái chữ cho học sinh, được mọi người nể phục. Hãy nhớ lại những em bé tật nguyền, bị khiếm khuyết về một phần thân thể họ vẫn kiên trì cố gắng để trở thành những người có ích, những vận động viên những gương mặt tiêu biểu của đất nước. Tất cả đó chính là thành quả của con người khi ta quyết tâm, kiên trì cố gắng để đạt được mục đích của mình. Giống như việc chúng ta  có một thanh sắt lớn, nếu chúng ta kiên trì. Có quyết tâm muốn có thành một cây kim, chúng ta kiên trì mài, chắc chắn sẽ được.

khong-co-viec-gi-kho-chi-so-long-khong-ben-dao-nui-va-lap-bien-quyet-tri-at-lam-nen

Bên cạnh những người có lòng kiên trì, làm đúng theo lời dặn của bác thì còn rất nhiều người không có lòng kiên trì và kết quả họ nhận lại chỉ là con số không. Giống như việc chúng ta làm một bài tập khó, bài tập này có thể khó chúng ta chưa làm ra, có môt số bạn sẽ chán nản và không muốn làm tiếp nữa, kết quả là họ không nhận lại được gì. Thay vào đó, họ kiên trì, quyết tâm làm chắc chắn sẽ ra đáp án khi đó, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng, vì sự kiên trì và nỗ lực của bản thân mình đã được kết quả  mong muốn. Vì thế chúng ta hãy rèn luyền cho bản thân lòng kiên trì như lời dậy của bác vì cố công mài sắt có ngày nên kim.

Thanh niên Việt Nam đang thực hiện tốt lời dặn của bác, kiên trì, quyết trí hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn của đảng giao phó không ngại khó khăn, không ngại bất cứ hi sinh, gian khổ nào, xứng đang là lực lượng tương lai xây dựng đất nước. Xứng đáng với những gì mà bác đã tin tưởng.

    Là thế hệ trẻ là những thanh niên của đất nước chúng ta hãy cố gắng tạo cho bản thân lòng kiên trì và ý trí quyết tâm để đạt được thành công. Cố gắng làm đúng những lời dạy của bác.

 

Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên
3.54 (13) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *