Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / Kỹ thuật tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn

Kỹ thuật tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn

(Tài liệu Hóa Học) – Kỹ thuật tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn mà các bạn nên nắm rõ để đạt được điểm cao tuyệt đối trong kỳ thi thpt quốc gia.

Để giải nhanh được các bài tập Hóa Học đòi hỏi các bạn phải nắm vững được các kiến thức về định luật bảo toàn và phải có tư duy nhạy bén áp dụng các định luật vào giải bài toán.

Sau đây là một vài tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn gồm: Định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn electron, định luật bảo toàn điện tích…

Thực chất với các bài tập hóa học chỉ đơn thuần là 1 quá trình hoặc vài quá trình biến đổi như:

 Quá trình tăng giảm số OXH của một hoặc vài nguyên tố nào đó. Nhận xét được điều này và áp dụng định luật BTE sẽ giúp ta tìm ra đáp số của bài toán rất nhanh.

Kỹ thuật tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn

Kỹ thuật tư duy giải bài tập Hóa Học bằng các định luật bảo toàn
3 (2) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *