Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Toán Học / Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị

Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị

(Tài liệu Toán Học) – Tổng hợp toàn bộ Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị hàm số cho các em học sinh tham khảo.

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C).

1. Tiệm cận đứng

Đường thẳng \( là đường tiệm cận đứng của (C) nếu một trong bốn điêù kiện sau được thoả mãn :

2. Tiệm cận ngang 

Đường thẳng  là tiệm cận ngang của (C) nếu :                 

ly-thuyet-duong-tiep-can-1

3. Chú ý

– Đồ thị hàm đa thức không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, do đó trong các bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm đa thức, ta không cần tìm các tiệm cận này.

 

Đánh giá bài viết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *