Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Soạn bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

(Soạn văn) – Em hãy Soạn bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ trong sách văn học lớp 11. (Bài soạn của cô Nguyễn Phương Linh TP. Hà Nội).

Đề bài: Soạn bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

BÀI SOẠN

I, Đọc hiểu văn bản

1, Tác giả

– Nguyễn Công Trứ xuất thân trong nhà nho nghèo, ham học nhưng thi cử lận đận.

– Năm 42 tuổi đỗ giải Nguyên.

– Ông là nhà nho tài tử: Trung thành với lí tưởng trung quân, yên dân.

– Là nhà thơ tài tử, là người có bản lĩnh.

=> Cuộc đời làm quan đầy thăng trầm.

– Có công trong việc khai khóa, yên dân.

– Sự nghiệp: Ông sáng tác nhiều, chủ đề bằng chữ Nôm, ông có nhiều đóng góp cho sứ phát triển thể loại ca trù.

2, Tác phẩm

– Sáng tác: 1848 khi ông cáo quan về hưu.

– Thể loại: Hát nói: Có sự kết hợp giữa thơ và nhạc. Ngôn ngữ phóng túng, tự do, phù hợp việc bày tỏ tư tưởng, tình cảm.

– Nhan đề: Ngất ngưỡng là một sự vật đặt ở vị trí cao, không vững chắc, người ngồi không vững.

=> Ngất ngưởng theo Nguyễn Công Trứ phong cách, thái độ sống ngông nghênh hơn người của một nhà nho.

soan-bai-bai-ca-ngat-nguong-cua-nguyen-cong-tru

II, Đọc hiểu chi tiết

1, Sáu câu đầu

– Hai câu đầu: Tự nhận trách nhiệm, mọi việc trong trời đất đều là trách nhiệm của ta -> Ông tự coi mình phải gánh với mọi trách nhiệm của xã hội.

– Lí tưởng: Sống vì cộng đồng, cao cả.

-> Thái độ ngất ngưởng

Tự gọi mình là Ông Hi Văn một cách gọi thẳng, tự tin tài bộ, tài năng, tài hoa, đã vào lồng ông coi việc đi thi làm quan là một cái lồng lớn để giam hãm tự do của ông -> Cách lựa chọn khác người.

=> Nguyễn Công Trứ coi việc làm quan là điều kiện phương tiện để thể hiện hoài bão, vì dân, vì nước.

– Bốn câu tiếp: Nhắc lại chiến tích, chức vụ.

+ Khi thủ Khoa

+ Khi tham tán.

+ Khi tổng đốc

+ Khi về phủ doãn.

+ Gồm thao lược.

+ Bình Tây.

=> Chiến tích lẫy lừng, là những vị trí quan trọng trong triều đình. Ít người làm được. Người tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực.

– Nghệ thuật: Liệt kê, điệp từ cách ngắt nhịp dồn dập đã thể hiện thái độ tự tin về những chiến tích tài năng của mình.

=> Nguyễn Công Trứ là người tài năng, bản lĩnh, đầy tự tin, kiên trì với lí tưởng mình đã chọn.

=> Nối sống ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ khi làm quan là lời tự khen, thách thức cá tính của một nhà nho với trật tự xã hội đương thời.

2, 12 Câu tiếp

Sự kiện: Cáo quan

* Người đời

– Âm thầm

– Cưỡi ngựa

* Nguyễn Công Trứ

– Cưỡi bò, đeo đặc ngựa cho bò. Che mo cau trên lưng bò (che miệng thế gian) -> Khác việt hoàn toàn.

-> Là việc làm trái khoáy, trêu ngươi, ngược đời, kinh kị cả thế giới.

– Lối sống cáo quan: Từ vị tướng -> Người dân thường -> Người đi tu.

– Đi chùa: Mang theo hầu gái, ả đào.

– Giám hát phô phang sự gần gũi của mình với ca nhi, ả đào nơi cửa phật. Đề cao hát nói.

-> Nguyễn Công Trứ mang dáng vẻ người tu hành nhưng không tu khổ hành mà sống phóng túng, thảnh thơi.

– Ông bỏ ngoài tai sự khen chê, được mất.

– Ông giám bỏ qua lễ nghi để sống thuận theo tự nhiên phát triển khỏi những ràng buộc thông thường.

– Nguyễn Công Trứ không phải người cõi phật, cõi tiên mà vẫn ki người cuộc đời nhưng không vứng tục.

=> Lối sống ngất ngưởng của một bậc tài tử phong lưu không ngần ngại khẳng định cá tính.

3, 3 Câu kết.

– Ông khẳng định: Mình đã có sự nghiệp hiển hách.

+ Mình là trung thần, trước sau như một.

=> Hoàn toàn chính xác bằng chính cuộc đời, sự nghiệp của ông.

– Câu hỏi cuối bài khẳng định: Tự tin vào tài năng. Điều quan trọng trong nối sống Nguyễn Công Trứ dù sống trong môi trường đầy trói buộc ông vẫn thực hiện được lí tưởng mình. Vẫn giữ trọn đạo làm tôi và bản lĩnh cá tính.

Soạn bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *