Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. (Bài làm của học sinh Hoàng Văn Thắng)

Đề bài: Em hãy soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

BÀI LÀM

I. Sự trong sáng của TV:

1. Tìm hiểu ngữ liệu:

– Các ví dụ:

+ Xuân diệu là một hồn thơ dạo rực, quồng nhiệt, băn khoăn.

+ Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ

  • Các lỗi sai: chính tả (viết hoa, d/r; qu/c); sai về lô-gic nghĩa bao hàm nhau (nghệ thuật/ ngôn từ)

Sai chuẩn mực tiếng Việt.

2. Biểu hiện của sự trong sáng của tiếng Việt

a.  Hệ thống chuẩn mực, quy tắc chung và sự tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực  của tiếng Việt
– Phát âm.

– Chữ viết.

– Dùng từ.

– Đặt câu.

– Cấu tạo lời nói, bài văn.

– TV chấp nhận những cái mới, chuyển đổi linh hoạt và sáng tạo miễn là  chúng phù hợp với qui tắc chung (các trường hợp chuyển nghĩa của TV theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ)

b. Tiếng việt cho phép vay mượn tiếng nước ngoài để làm phong phú thêm ngôn ngữ:

– Ví dụ: nhân đạo, cacbon, …

– Sự vay mượn tiếng nước ngoài thường diễn ra ở mọi ngôn ngữ và cần thiết vì nó làm phong phú cho từng ngôn ngữ.

– Tuy nhiên, sự trong sáng của tiếng Việt không chấp nhận sự lạm dụng tiếng nước ngoài.

c. Sử dụng TV trong sáng là một phẩm chất văn hoá của người sử dụng:

– Nói năng thô tục, thiếu văn hóa, bất lịch sự là làm mất đi sự trong sáng vốn có của nó.

– Sự trong sáng trong lời nói chính là thể hiện vẻ thanh lịch, nét văn hoá của con người.

soan-bai-giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet

*​ Luyện tập:

a. Bài tập 1: Từ ngữ mà Nguyễn Du và Hoài Thanh dùng cho mỗi nhân vật đều rất chuẩn xác vì miêu tả đúng diện mạo hoặc lột tả được tính cách nhân vật. Vd:

– Kim Trọng: rất mực chung tình

– Hoạn Thư: người đàn bàn bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay nghiệt.

– Sở Khanh: chải chuốt, dịu dàng.

b. Bài tập 2:

– Cần đặt một số dấu câu: dấu chấm giữa hai từ dòng sông: dòng sông. Dòng sông.

 – Dấu chấm trước cụm từ Dòng ngôn ngữ

– Đặt dấu hai chấm sau từ cũng vậy

– Đặt dấu phẩy trước từ nhưng và sau từ gạt bỏ.

c. Bài tập 3:

Câu văn dùng nhiều từ nước ngoài. Cần thay một số từ bằng tiếng Việt để nội dung của câu sáng sủa, dễ hiểu.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
5 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *