Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

(Soạn văn lớp 10) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. ( Bài soạn của học sinh giỏi Nguyễn Phương Thúy lớp 10).

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

BÀI SOẠN

I, Tìm hiểu chung.

– Ông đỗ tiến sĩ năm 1469 là người nổi tiếng văn chương được Vua tin dùng.

– Tác phẩm: Bài kí được soạn năm 1484 thời Hồng Đức là một trong 82 bài Văn Miếu (Hà Nội).

II, Đọc hiểu chi tiết văn bản

1, Vai trò của người hiền tài

– Mở đầu bài viết tác giả viết " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia".

-> Người tài cao học rộng có đạo đức là nguyên khí làm lên sự phát triển đất nước.

– Ý nghĩa: Đề cao, ca ngợi người hiền tài.

– Cách lập luận: Nêu luận điểm trước " Hiền tài…".

– Mặt phải: Nguyên khí mạnh rồi lên cao.

– Mặt trái: Nguyên khí suy rồi xuống thấp.

– Lập luận diễn dịch, so sánh đối lập.

-> Vai trò người hiền tài với thịnh suy đất nước.

soan-bai-hien-tai-la-nguyen-khi-cua-quoc-gia

2, Những việc làm khuyến khích người tài của thánh đế Minh Vuông.

+ Ban khoa danh.

+ Nêu tên ở tháp Nhạn.

+ Bày tiệc Văn hỉ.

+ Ban tước trận.

-> Mục đích: Ghi nhận công lao, khuyến khích họ đóng góp nhiều hơn.

-> Chưa đủ vì: Lưu danh một thời.

– Những việc sẽ làm:

-> Lưu danh muôn đời.

3, Ý nghĩa

– Khiến cho kẻ sĩ trông vào phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp Vua, răn dạy kẻ ác. Dẫn việc dĩ văn chỉ nối tương lai rèn rũa danh tiếng sĩ phu, củng cố mệnh mạch cho nước nhà.

– Bài học giáo dục sâu sắc, kim chỉ nam cho người nối xây dựng đất nước.

-> Thế kỉ: Thời đại nào hiền tài cũng là nguyên khí quốc gia. Vì vậy phải quí trọng hiền tài.

– Hiền tài có quan hệ sống còn đối với thịnh suy đất nước.

– Đảng và nhà nước đã đề cao vai trò giáo dục trong chính sách hiện nay.

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
5 (3) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *