Home / SOẠN VĂN / Soạn bài Nhưng Nó Phải Bằng Hai Mày

Soạn bài Nhưng Nó Phải Bằng Hai Mày

(Soạn văn) – Anh (Chị) hãy Soạn bài Nhưng Nó Phải Bằng Hai Mày trong sách văn học lớp 10. ( Bài soạn của cô Nguyễn Phương Mai).

Đề bài: Soạn bài Nhưng nó phải bằng hai mày

BÀI SOẠN

I, Tìm hiểu chung

– Thuộc truyện cười trào phúng

– Phê phán quan lại tham nhũng

II, Đọc hiểu chi tiết

1, Giới thiệu nhân vật và mâu thuẫn.

– Lí tưởng: Nổi tiếng tài xử kiện.

– Cải và ngô:

+ Là những người lao động nghèo.

+ Đánh nhau => khiếu kiện.

– Mâu thuẫn:

+ Cải đút nót 5 đồng.

+ Ngô biện chè lá 10 đồng.

soan-bai-nhung-no-phai-bang-hai-may

=> Tỏ ra khôn ngoan, muốn thắng kiện. Tỏ ra quá hiểu bản chất thầy Lí.

– Tạo lên tình huống kịch tính của thầy Lí và Cải.

– Thầy Lí:

+ Nêu lí do: Cải đánh ngô đau hơn.

+ Kết quả: Phạt Cải chục roi.

=> Không tìm hiểu, không phân tích.

-> Cách xử kiện không thuyết phục.

– Cải + Xòe 5 ngón tay; ngẩng mặt nhìn thầy Lí.

=> Ngạc nhiên.

+ Xin xét lại: Nhìn thầy Lí, đút nót 5 đồng.

– Thầy Lí: Tay trái úp lên tay phải.

+ Kết luận.

– Cách xử lí: Vô lí

Tài xử kiện giỏi thầy Lí. Lẽ phải thuộc về kẻ nhiều tiền và tài nổi tiếng xử kiện che đậy phẩm chất tham lam của thầy Lí.

3, Thái độ

– Thầy Lí: Phê phán bản chất tham lam quan lại.

– Nhân vật Cải: Đáng thương.

Soạn bài Nhưng Nó Phải Bằng Hai Mày
3 (2) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *