Home / Tag Archives: kể lại buổi sinh hoạt của lớp em

Tag Archives: kể lại buổi sinh hoạt của lớp em

Kể lại buổi sinh hoạt của lớp em

ke-lai-buoi-sinh-hoat-lop-cua-em

(Kênh văn mẫu) – Hãy kể lại buổi sinh hoạt của lớp em. ( Bài làm văn của học sinh giỏi lớp 5 trường THCS Nhân Quyền) Đề bài: Kể lại buổi sinh hoạt của lớp em BÀI LÀM     Cứ vào thứ 7 hằng tuần, lớp em lại …

Đọc thêm