Home / Tag Archives: Lý thuyết cực trị của hàm số

Tag Archives: Lý thuyết cực trị của hàm số

Lý thuyết cực trị của hàm số

ly-thuyet-cuc-tri-cua-ham-so

(Khảo sát hàm số) – Toàn bộ Lý thuyết cực trị của hàm số giúp các em hiểu và giải được toàn bộ bài toàn liên quan đến cực trị. Tóm tắt kiến thức. 1. Định nghĩa  Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm …

Đọc thêm