Home / VĂN HỌC / Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra

Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra

(Nghị luận xã hội) – Hãy trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra của học sinh hiện nay.

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra

BÀI LÀM

    Ngày nay vấn đề giáo dục học sinh là vô cùng quan trọng. Không chỉ giáo dục về học tập mà còn phải giáo dục học sinh ngay về nhận thức trong học tập, có cách học đúng đắn. Bây giờ, một hiện tượng không hề hiếm là học đối phó, quay cóp trong giờ kiểm tra. Đây là một hiện tượng xấu đáng chê trách ảnh hưởng đến kết quả học tập và ý thức mỗi học sinh.

    Học đối phó là hiện tượng học sinh học bài chỉ để vượt qua kỳ thi bài kiểm tra một cách gượng ép và không hề lưu giữ được kiến thức đã học sau lần thi kiểm tra đó. Còn quay cóp bài là tình trạng học sinh xem bài của nhau hoặc xem tài liệu trong giờ thi.

trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-hien-tuong-hoc-doi-pho-quay-cop-bai-trong-gio-kiem-tra

Xét một mặt nào đó những hành động đó những hành đọng này có thể cho lợi ích nhất định trong các kì thi. Nếu xét một cách toàn diện thì cái lợi trước mắt đó chính là cái hại lâu dài cho chính bản thân con người đất nước.

Trước hết do bản thân mỗi học sinh không tự xác định mục đích trong việc học để làm gì và học như thế nào? Từ đó dẫn đế hành động và suy nghĩ sai trái.

     Để giải thích một cách triệt để những hiện tượng trên thì phải có những chiến lược mục đích thực sự đúng đắn, sáng tạo cho ngành giáo dục. Đồng thời giáo viên phải truyền được cho học sinh tinh thần học tập và tích lũy để tồn tại, chung sống, phát triển và tự khẳng định mình và trên hết bản thân mỗi học sinh cần lỗ lực học tập. Tự xác định mục đích và phương pháp học tập hiệu quả. Nhất là phải để cho lòng tự trọng của mình lên tiếng trước hiện tượng trong học tập thi cử.

Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra
3.27 (11) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *