Home / NHỮNG BÀI VĂN HAY / Trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết

Trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết

(Những bài văn hay) – Hãy trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết. ( Bài làm văn của học sinh trường thcs Nhân Quyền – Hải Dương).

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết

" Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao"

BÀI LÀM

        Người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn có một tinh thần đoàn kết sâu sắc. Đoàn kết trong lao động, trong học tập… Đoàn kết cả trong thời bình cũng như thời chiến. Chính vì vậy chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn, chúng ta có thể làm được những việc mà giường như không thể làm.

trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-tinh-than-doan-ket

        Một cây thể hiện sự lẻ loi, cô đơn, cô độc một mình, ba cây thể hiện sự nhiều, tinh thần đoàn kết, gắn chặt keo sơn. Mượn hình ảnh cây cối để nói lên tinh thần đoàn kết của nhân dân ta qua nhiều năm lịch sử. Một người thì chúng ta sẽ khó làm việc lớn, nhưng với sự góp mặt của nhiều người thì chúng ta có thể làm được những việc lớn lao tưởng trừng là không thể.

Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta đã được chứng minh bằng sự phát triển qua quá trình dựng nước và giữ nước. Tinh thần đoàn kết biểu hiện cụ thể trong thực tế cuộc sống ngày nay.

Tinh thần đoàn kết rất cần trong cuộc sống và trong một tập thể thì vai trò của tinh thần đoàn kết càng trở lên quan trọng. Thể hiện tinh thần đoàn kết là biểu hiện con người có văn hóa tri thức.

trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-tinh-than-doan-ket-1

Trong thực tế đời sống vẫn có những người " Trống đánh xuôi kèn thổi ngược" tìm cách chia bè phái mất đoàn kết từ đó hình thành những mâu thuẫn hiềm khích không đáng có, thái độ và hành động đó cần phải phê phán.

Đoàn kết là một đức tính cần thiết trong việc xây dựng và hình thành tính cách mỗi người. Bản thân cần phải có tinh thần đoàn kết tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

       Tinh thần đoàn kết luôn là một truyền thống quý báu của dân tộc, được mọi người coi trọng và đề cao. Ngày nay, tinh thần đoàn kết cũng là yếu tố quan trọng thành công của mỗi người.

Tác giả: ANH ĐÀO


Trình bày suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết
4.05 (22) votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *