Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Lịch Sử / Tuyển chọn 400 câu hỏi hay ôn tập lịch sử 12 theo chủ đề phần 2

Tuyển chọn 400 câu hỏi hay ôn tập lịch sử 12 theo chủ đề phần 2

Câu 101    Tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch đã cấu kết với lực lượng nào để phát động nội chiến tấn công Đảng cộng sản Trung Quốc?
A.    Nhật Bản.        B.    Mĩ.
C.    Pháp.        D.    Anh.

Câu 102    Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành "sân sau" của nước nào?
A.    Bồ Đào NhA.        B.    Mĩ.
C.    Pháp.        D.    Hà Lan.

Câu 103    Ngày 23 – 8 – 1945 đã ghi dấu sự kiện đặc biệt gì ở Lào?
A.     Đảng Nhân dân Lào được thành lập.        B.    Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Lào.

 

C.    Thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa giành thắng lợi.        D.    Lợi dụng Nhật đầu hàng đồng minh đã nổi dậy giành chính quyền

Câu 104    Mục đích chung nhất của "Chiến tranh lạnh"do Mĩ phát động là gì?
A.    Bắt các nước đồng minh lệ thuộc vào Mĩ        B.    Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN.
C.    Phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ.        D.    Bắt các nước đồng minh lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 105    Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ 
A.    Nửa đầu những năm 90 của TKXX.        B.    Nửa sau những năm 80 của TKXX.
C.    Nửa sau những năm 70 của TKXX.        D.    Nửa đầu những năm 80 của TKXX.

Câu 106    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào thời gian nào?
A.    Ngày 4 – 5 – 1949.        B.    Ngày 4 – 4 – 1948.
C.    Ngày 4 – 4 – 1949.        D.    Ngày 4 – 5 – 1948.

Câu 107    Kế hoạch Mác-san còn có tên gọi khác là gì?
A.    Kế hoạch viện trợ không hoàn lại.        B.    Kế hoạch phục hưng Tây Âu.
C.    Kế hoạch viện trợ có mục đích.        D.    Kế hoạch phục hưng châu Âu.

Câu 108    Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?
A.    HN Pôtxđam (Đức) 7/1945.        B.    Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) 4/1945.
C.    Tất cả đều sai.        D.    Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.

Câu 109    Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ của mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?
A.    Sự ra đời của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh lạnh" (3/1947).        B.    Sự hình thành hệ thống XHCN sau chiến tranh thế giới thứ hai.
C.    Sự ra đời của khối NATO (9/1949).        D.    Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).

Câu 110    Chiến tranh lạnh chấm dứt đưa đến hệ quả nào?
A.    Sự giải thể của NATO, Vácsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác trên toàn cầu.        B.     Vị thế của Mĩ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng, Mĩ không còn là một cường quốc trên thế giới.
C.    Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã.        D.    Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chống lại các nước xã hội chủ nghĩA.

Câu 111    5 quốc gia là Uỷ viên thường trực trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là
A.    Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.        B.    Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Pháp.
C.    Mĩ, Anh, Trung Quốc, Phần Lan, Thụy Sĩ.        D.    Liên Xô, Mĩ, Anh, Nhật Bản và ĐứC.

Câu 112    Sự kiện nào sau đây đã chi phối mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?
A.    Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).        B.    Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
C.    Sự ra đời và hoạt động của Liên Hợp Quốc        D.    Chiến tranh lạnh.

Câu 113    Định ước Henxinki được kí kết trong thời gian nào?
A.    Năm 1972.        B.    Năm 1976.
C.    Năm 1975.        D.    Năm 1989.

Câu 114    Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới vào thời gian nào?
A.    Năm 1947.        B.    Năm 1948.
C.    Năm 1945.        D.    Năm 1949.

Câu 115    Tại sao chính phủ Mĩ lại ban hành kế hoạch Mác-san?
A.    Vì các nước Tây Âu vốn là đồng minh với Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ hai.        B.    Mĩ là một nước trong Hội đồng bảo an Liên Hợp QuốC.
C.    Để lợi dụng các nước đồng minh trong cuộc chiến chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.        D.    Các nước Tây Âu đã cầu cứu sự viện trợ của chính phủ Mĩ.

Câu 116    Cục diện hai hệ thống xã hội đối lập diễn ra ở những vùng nào ở châu Âu
A.    Tây Âu và Đông Âu.        B.    Tây Âu và Nam Âu.
C.    Đông Âu và Bắc Âu.        D.    Tây Âu và Bắc Âu.

Câu 117    Địa điểm Ianta thuộc lãnh thổ quốc gia nào?
A.    Mĩ.        B.    Liên Xô.
C.    Pháp.        D.    Anh.

Câu 118    Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" vào năm nào?
A.    Năm 1989.        B.    Năm 1988.
C.    Năm 1991.        D.    Năm 1990.

Câu 119    Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A.    1947 – 1989.        B.    1945 – 1989.
C.    1945 – 1991.        D.    1947 – 1973.

Câu 120    Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tên gọi là:
A.    Trật tự Vécxai-Oasinhton.        B.    Trật tự một cực do Mỹ đứng đầu.
C.    Trật tự hai cực Ianta        D.    Trật tự đa cực.

Câu 121    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?
A.    Từ 15 đến 20/12/1976        B.    Từ 12 đến 18/12/1976
C.    Từ 10 đến 20/12/1976        D.    Từ 14 đến 20/12/1976

Câu 122    Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới?
A.    Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.        B.    Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
C.    Tất cả đều đúng.        D.    Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Câu 123    Đến ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên Hợp Quốc?
A.    149        B.    160
C.    150        D.    110

Câu 124    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội trong những năm 1980-1985 là gì?
A.    Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.        B.    Do hậu quả chiến tranh.
C.    Do quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.        D.    Do chính sách cấm vận của Mĩ

Câu 125    Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ IV (12-1976) đã có những quyết định quan trọng. Điểm nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?
A.    Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạc nhà nước 5 năm (1976-1980)        B.    Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.
C.    Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.        D.    Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 126    Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?
A.    Khóa VII        B.    Khóa IV
C.    Khóa V        D.    Khóa VI

Câu 127    Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?
A.    Tôn Đức Thắng        B.    Trường Chinh
C.    Phạm Văn Đồng        D.    Hồ Chí Minh

Câu 128    Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?
A.    Tất cả đều đúng.        B.    Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.
C.    Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.        D.    Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945-1975)

Câu 129    Mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?
A.    Đại hội V        B.    Đại hội VII
C.    Đại hội IV        D.    Đại hội VI

Câu 130    Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?
A.    Mục tiêu XHCN được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. (3)        B.    Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN.(2)
C.    Câu (2) và (3) đúng.        D.    Đổi mới là thay đổi mục tiêu XHCN.(1)

Câu 131    Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?
A.    Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.        B.    Tất cả đều đúng.
C.    Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.        D.    Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

Câu 132    Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau 1975 là gì?
A.    Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.        B.    Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
C.    Số người mù chữ, số người thất nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao        D.    Bọn phản động trong nước vẫn còn

Câu 133    Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?
A.    Ngày 25/4/1976        B.    Ngày 18/12/1980
C.    Ngày 21/11/1975        D.    Ngày 2/4/1976

Câu 134    Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Pnôm Pênh vào thời gian nào?
A.    Ngày 7/1/1979        B.    Ngày 18/3/1979
C.    Ngày 17/2/1979        D.    Ngày 22/12/1978

Câu 135    Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì?
A.    Đổi mới về kinh tế        B.    Đổi mới về kinh tế và chính trị
C.    Đổi mới về chính trị        D.    Đổi mới về văn hóa

Câu 136    Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời gian nào?
A.    Năm 1976.        B.    Năm 1995.
C.    Năm 2004.        D.    Năm 1986.

Câu 137    Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?
A.    Ổn định tình hình chính trị – xã hội ở miền Nam        B.    Mở rộng quan hệ giao lưu với các nướC.
C.    Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.        D.    Thống nhất nước nhà về mặt nhà nướC.

Câu 138    Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì?
A.    Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa.        B.    Hàn gắn vết thương chiến tranh.
C.    Tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia        D.    Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cả nước.

Câu 139    Từ sau 30-4-1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam đã phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?
A.    Quân xâm lược Mĩ.(1)        B.    Cuộc tiến công Biên giới phía Bắc của quân Trung QuốC.(3)
C.    Tập đoàn Pôn-pốt.(2)        D.    Câu (2) và (3) đúng.

Câu 140    Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?
A.    Từ 10 đến 18-12-1985        B.    Từ 20 đến 25-12-1986
C.    Từ 15 đến 18-12-1986        D.    Từ 15 đến 18-12-1985

Câu 141    Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
A.    Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.        B.    Đất nước đã được độc lập, thống nhất
C.    Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.        D.    Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

Câu 142    Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau 1975?
A.    Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Nam – Bắc tại Sài Gòn (11-1975)        B.    Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C.    Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976)        D.    Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên (24/6 đến 2/7/1976)

Câu 143    Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.    12/2/1960.        B.    22/12/1960.
C.    20/12/1960.        D.    23/9/1960.

Câu 144    Xuân Lộc – một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông, đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào?
A.    Ngày 19-4-1975.        B.    Ngày 17-4-1975.
C.    Ngày 9-4-1975.        D.    Ngày 21-4-1975.

Câu 145    Vai trò của miền Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là 
A.    Quyết định nhất.        B.    Vai trò chủ yếu.
C.    Vai trò quan trọng.        D.    Quyết định trực tiếp.

Câu 146    Quân dân ta đã lập nên chiến thắng Vạn Tường vào ngày tháng, năm nào?
A.    8/8/1965.        B.    1/8/1965.
C.    18/8/1966.        D.    18/8/1965.

Câu 147    Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân bắt đầu nổ ra vào ngày tháng năm nào ?
A.    30/1/1968.        B.     1/1/1968.
C.    15/1/1968.        D.    30/2/1968.

Câu 148    Ý nghĩa của chiến thắng Huế – Đà Nẵng là
A.    Gây nên tâm lý tuyệt vọng trong ngụy quân.        B.    Quân ta tiến lên một bước mới có sức mạnh áp đảo.
C.    Lực lượng địch bị giảm sút đột biến.        D.    Tất cả các phương án trên.

Câu 149    Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973-1975 có gì khác trước?
A.    Khôi phục phát triển kinh tế văn hóA.        B.    Khắc phục hậu quả chiến tranh.
C.    Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.        D.    Tiếp tục chi viện cho miền Nam và chiến trường Lào, Cam-pu-chiA.

Câu 150    “Cách mạng đã lấy từ tay địa chủ 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 2 triệu nông cụ chia cho nông dân nghèo”. Đó là kết quả của thời kì nào?
A.    Khôi phục kinh tế.        B.    Cải cách ruộng đất (1953-1956).
C.    Cải tạo xã hội chủ nghĩa.        D.    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

Câu 151    Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân 1975 ?
A.    Đây là một thắng lợi vĩ đại nhất trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc.        B.    Mở ra bước ngoặt mới: là cơ sở pháp lí cho nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh, miền Bắc khôi phục kinh tế, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C.    Là thắng lợi có tính chất thời đại, thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, làm phá sản học thuyết Nich-xon, làm đảo lộn nghiêm trọng chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ.        D.    Chấm dứt 30 năm chiến tranh Ở Việt Nam, chấm dứt ách thống trị thực dân mới ở miền Nam.

Câu 152    Đảng ta đã chọn hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 là gì?
A.    Quảng Trị.        B.    Đồng bằng sông Cửu Long.
C.    Sài Gòn.        D.    Tây Nguyên.

Câu 153    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III của Đảng được tiến hành tại đâu ? Vào thời gian nào?
A.    Cao Bằng – 1959.        B.    Sài Gòn – 1960.
C.     Việt Bắc – 1953.        D.    Hà Nội – 1960.

Câu 154    Vì sao Hội nghị Bộ chính trị 10 -1974 lại quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?
A.    Cả (1), (2) và (3).        B.    Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở.(2)
C.    Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung dày đặc ở đây để bảo vệ miền Nam.(1)        D.    Tây Nguyên có một căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mỹ – Ngụy ở miền Nam.(3)

Câu 155    Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở sự kiện nào?
A.    Vào miền Nam, thay thế quân Pháp.        B.    Mĩ – Diệm tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, lập nên nhà nước Việt Nam cộng hòa.
C.    Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).        D.    Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối này.

Câu 156    Mỹ dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ" vào ngày tháng năm nào?
A.    8/5/1864.        B.    5/6/1964.
C.    5/8/1964.        D.    5/8/1965.

Câu 157    Năm 1969, Mỹ thực hiện thí điểm ở miền Nam Việt Nam một loại hình chiến lược chiến tranh mới. Đó là chiến lược
A.    Chiến tranh một phíA.        B.    Việt Nam hóa chiến tranh.
C.    Chiến tranh đặc biệt.        D.    Chiến tranh cục bộ.

Câu 158    Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972?
A.    Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và "quốc sách" bình định của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".        B.    Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
C.    Tất cả đều đúng.        D.    Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 159    Đạo luật 10-59 do ai ban hành? Vào lúc nào?
A.    Ngô Đình Nhu – 5/1959.        B.    Nguyễn Văn Thiệu – 10/1959.
C.    Ngô Đình Diệm – 10/1959.        D.    Ngô Đình Diệm – 5/1959.

Câu 160    Bộ Chính trị đã khắng định "thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam". Hãy cho biết khẳng định trên ra đời trong thời điểm nào ?
A.    Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.        B.    Sau khi giải phóng Tam Kì.
C.    Sau thắng lợi của chiến dịch Huế – Đà Nẵng.        D.    Sau khi giải phóng Đà Nẵng.

Câu 161    Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?
A.    Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.        B.    Tất cả đều đúng.
C.    Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.        D.    Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 162    Phong trào Đồng Khởi tại Bến Tre nổ ra vào thời gian nào?
A.    17/1/1960.        B.    7/1/1960.
C.    23/9/1961.        D.    17/1/1961.

Câu 163    Sài Gòn được giải phóng ngày tháng năm nào ?
A.    7/5/1975.        B.    21/7/1975.
C.    2/9/1975.        D.    30/4/1975.

Câu 164    Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên vào ngày tháng năm nào ?
A.    14/3/1974.        B.    24/3/1975.
C.    4/3/1975.        D.    14/3/1975.

Câu 165    Ngày 29/3/1973, ở miền Nam đã diễn ra sự kiện gì?
A.    Đường Trường Sơn được nâng cấp và mở rộng.        B.    Ngụy quyền đầu hàng.
C.    Kí hiệp định Paris về Việt Nam.        D.    Mỹ rút quân về nướC.

Câu 166    Giữa 1965, khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, Mỹ đã chuyển sang loại hình chiến tranh gì ?
A.    Việt Nam hóa chiến tranh.        B.    Chiến tranh đơn phương.
C.    Chiến tranh cục bộ.        D.    Chiến tranh tổng lựC.

Câu 167    Năm đời Tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại nặng nề cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?
A.    Pho.        B.    Giôn-xơn.
C.    Ken-nơ-đi.        D.    Ních-xơn.

Câu 168    Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?
A.    Xứ ủy Nam Kỳ.        B.    Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
C.    Trung ương cục miền Nam.        D.    Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Câu 169    Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
A.    Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.        B.    Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, Ngụy mất chỗ dựa.
C.    So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.        D.    Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 170    Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào gì diễn ra sôi nổi trên khắp miền Nam ?
A.    Tìm Ngụy mà đánh, tìm Mỹ mà diệt.        B.    Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào.
C.    Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt.        D.    Đánh tan giặc Mỹ, giải phóng miền Nam.

Câu 171    Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?
A.     Làm tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu.        B.    Chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: Từ cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
C.    Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.        D.    Nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Câu 172    Nội dung nào của Hiệp định Genève thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta ?
A.    Việt Nam sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất cả nước.        B.    Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương.
C.    Chính quyền thân Pháp được thành lập ở Nam vĩ tuyến 17.        D.    Các nước đế quốc không can thiệp vào công việc nôi bộ của 3 nước Đông Dương.

Câu 173    Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào thời gian nào?
A.    Ngày 9/9/1945.        B.    Ngày 8/9/1945.
C.    Ngày 10/9/1945.        D.    Ngày 7/3/1945.

Câu 174     
– Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
– Khai thông Biên giới Việt Trung.
– Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt BắC.
Đó là 3 mục tiêu trong chiến dịch nào của ta?
A.    Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.        B.    Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc-Thượng Lào.
C.    Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.        D.    Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

Câu 175    Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ thời gian nào?
A.    Đêm 19-12-1946.        B.    Đêm 20-12-1946.
C.    Ngày 18-12-1946.        D.    Ngày 22-12-1946.

Câu 176    Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám là gì?
A.    Giải quyết vấn đề tài chính.        B.    Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
C.    Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về vấn đề tài chính.        D.    Giải quyết nạn đói, nạn dốt.

Câu 177    Trong đợt thứ 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã bắt sống được tướng Pháp nào ?
A.    Na-va.        B.    Đờ-lát-đờ-tát-xinhi
C.    Bô-la-ec.        D.    Đờ-cát-tơ-ri.

Câu 178    Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kí kêu gọi đồng bào thực hiện "Tuần lễ vàng", "Quỹ độc lập" nhằm mục đích gì?
A.    Quyên góp vàng, bạc xây dựng đất nướC.        B.    Quyên góp tiền xây dựng đất nước.
C.    Giải quyết khó khăn về tài chính quốc gia.        D.    Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Câu 179    Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nổ ra đầu tiên ở đâu?
A.    Hà Nội.        B.    Hải Phòng.
C.    Thái Bình.        D.    Thanh Hoá.

Câu 180    Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
A.    Ngày 20-10-1946. Tại Hà Nội.        B.    Ngày 1-6-1946. Tại Hà Nội.
C.    Ngày 12-11-1946. Tại Tân Trào (Tuyên Quang)        D.    Ngày 2-3-1946. Tại Hà Nội.

Câu 181    Kẻ thù nào đã dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
A.    Bọn Việt Quốc, Việt Cách.        B.    Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.
C.    Đế quốc Anh.        D.    Các lực lượng phản cách mạng trong nướC.

Câu 182    Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14/9/1946 với chính phủ Pháp tại đâu?
A.    Phông-ten-blô.        B.    Thành phố Đà Lạt.
C.    Hà Nội.        D.    Pa-ri.

Câu 183    Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành một hệ thống phòng ngự mạnh gồm
A.    48 cứ điểm và 2 phân khu.        B.    49 cứ điểm và 3 phân khu.
C.    50 cứ điểm và 3 phân khu.        D.    49 cứ điểm và 5 phân khu.

Câu 184    Trong năm 1950, Pháp đã thiết lập hệ thống phòng ngự ở những nơi nào?
A.    Lập phòng tuyến "Boong-ke" và "vành đai trắng" xung quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.        B.    Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây".
C.    Xây dựng hệ thống phòng ngự ở Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.        D.    Thiết lập hệ thống phòng thủ ở vùng trung du và miền núi phía BắC.

Câu 185    Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiệp định Genève ?
A.    Lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời của Việt Nam.        B.    Hai bên cùng ngừng bắn, tập kết, chuyển quân.
C.    Mĩ được vào miền Nam giải giáp quân Pháp.        D.    Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.

Câu 186    Người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Genève là ai?
A.    Võ Nguyên Giáp.        B.    Phạm Văn Đồng.
C.    Trường Chinh.        D.    Hồ Chí Minh.

Câu 187    Những hạn chế của Hiệp định Genève là :
A.    Lào chỉ có 2 tỉnh được giải phóng.        B.    Campuchia không có vùng giải phóng nào.
C.    Việt Nam mới được giải phóng một nửa nước từ vĩ tuyến 17 ra Bắc.        D.    Tất cả các nội dung trên.

Câu 188    Chiến dịch Biên giới bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu ?
A.    16/9/1950 – Đông Khê.        B.    9/6/1951 – Lạng Sơn.
C.    16/911951 – Thất Khê.        D.    6/9/1950 – Cao Bằng.

Câu 189    "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chỉ chiến thắng của nhân dân ta vào ngày nào?
A.    1/5/1954.        B.    5/7/1954.
C.    7/5/1954.        D.    2/9/1954.

Câu 190    "Gấp rút chuẩn bị quân Âu – Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển nguỵ quân". Đó là một trong 4 điểm chính của kế hoạch nào?
A.    Na-va.        B.    Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi.
C.    Đờ Cát-tơ-ri.        D.    Rơ-ve.

Câu 191    Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là :
"Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc … … … . người không
đông nếu quyết tâm chiến đấu vì … … … …, có đường lối chính trị, quân
sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh
bại mọi thế lực đế quốc hung bạo."
Hãy chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống trong câu trên.
A.    có truyền thống yêu nước – chủ nghĩa xã hội.        B.    đất không rộng – độc lập tự do.
C.    anh hùng – cuộc sống ấm no của nhân dân.        D.    nhỏ bé – dân tộc dân chủ.

Câu 192    Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được bao nhiêu đại biểu?
A.    335 đại biểu.        B.    336 đại biểu.
C.    334 đại biểu.        D.    333 đại biểu.

Câu 193    Hiệp định Genève được kí kết ngày tháng năm nào ? Tại đâu ?
A.    7/5/1954 – Mỹ.        B.    21/7/1954 – Thụy Sĩ.
C.    21/7/1955 – Pháp.        D.    21/8/1954 – Trung QuốC.

Câu 194    Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào? 
A.    Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh.        B.    Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).
C.    Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946).        D.    Tất cả đều đúng.

Câu 195    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu ? Vào thời gian nào ?
A.    Tân Trào – 1950.        B.    Hà Nội – 1952.
C.    Cao Bằng – 1952.        D.    Tuyên Quang – 1951.

Câu 196    Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới năm 1950 là gì?
A.    Đây là chiến thắng oanh liệt nhất, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh.        B.    Địch bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động, ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.
C.    Chấm dứt kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.        D.    Bảo vệ an toàn căn cứ địa Việt BắC.

Câu 197    Tháng 12/1950, chính phủ Pháp đã cử tướng nào sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh và kiêm chức Cao ủy Pháp ở Đông Dương ?
A.    Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi.        B.    Đờ cát tơ-ri.
C.    Đờ-gôn.        D.    Na-vA.

Câu 198    Ngày 7/5/1953, chính phủ Pháp đã cứ ai sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương ?
A.    Na-va.        B.    Bô-la-ec.
C.    Đờ-cát-tơ-ri.        D.     Đờ-lát-đờ-tát-xi-nhi.

Câu 199    Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cuộc chiến mở đầu giữa nhân dân ta và Pháp diễn ra ở đâu?
A.    Sài Gòn – Chợ Lớn.        B.    Tây Nguyên.
C.    Trung Bộ.        D.    Bến Tre.

Câu 200    Tại Đại hội Đảng lần II, Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?
A.    Đảng Cộng sản Việt Nam.        B.    Việt Nam Cộng sản Đảng.
C.    Đảng cộng sản Đông Dương.        D.    Đảng Lao động Việt Nam.

Câu 201    Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A.    Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng        B.    Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
C.    Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn        D.    Tất cả đều sai

Câu 202    Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?
A.    Đông Dương Cộng sản liên đoàn.        B.    An Nam Cộng sản đảng.
C.    Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.        D.    Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 203    Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?
A.    Dân chủ tư sản.        B.    Dân chủ cách mạng.
C.    Dân chủ nhân dân.        D.    Dân chủ vô sản.

Câu 204    Đảng cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?
A.    Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.        B.    Sự phổ biến của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
C.    Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.        D.    Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

Câu 205    Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi từ đấu tranh tự phát lên tự giác?
A.    Cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định        B.    Cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương tư nhân ở Bắc Kì.
C.    Cuộc bãi công của Thợ Nhuộm ở Chợ Lớn.        D.    Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn.

Câu 206    Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A.    1919 – 1925.        B.    1914 – 1925.
C.    1914 – 1929.        D.    1919 – 1929.

Câu 207    Giai cấp công nhân Việt Nam chịu 3 tầng áp bức bóc lột của ?
A.    Phong kiến, tư sản Việt Nam, tiểu tư sản.        B.    Đế quốc, tư sản dân tộc và tư sản mại bản.
C.    Đế quốc, phong kiến và tư sản mại bản.        D.    Địa chủ phong kiến, tiểu tư sản, tư sản mại bản.

Câu 208    Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A.    Tháng 2-1929.        B.    Tháng 1-1929.
C.    Tháng 4-1929.        D.    Tháng 3-1929.

Câu 209    Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
A.    Đại địa chủ phong kiến.        B.    Tư sản mại bản.
C.    Tiểu tư sản.        D.    Tư sản dân tộc.

Câu 210    Giai cấp nông dân có mâu thuẫn với những lực lượng nào?
A.    Thực dân Pháp và phong kiến tay sai.        B.    Tư bản Pháp và Tư sản mại bản.
C.    Công nhân và tư sản.        D.    Công nhân và địa chủ phong kiến.

Câu 211    Đường lối đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?
A.    Chủ nghĩa Mác -Lênin.        B.    Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.
C.    Triết học ánh sáng.        D.    Chủ nghĩa Sô-vanh.

Câu 212    Tổ chức hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là
A.    Duy tân hội.        B.    Việt Nam Quang phục hội.
C.    Cộng sản đoàn.        D.    Tâm tâm xã.

Câu 213    Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?
A.    Báo Thanh niên.        B.    Báo Nhành lúa.
C.    Báo Búa liềm.        D.    Báo Nhân dân.

Câu 214    Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?
A.    Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn.        B.    Ngày 6/5/1911, tại Huế.
C.    Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết.        D.    Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn.

Câu 215    Đông Dương cộng sản đảng được thành lập vào thời gian nào?
A.    Tháng 5-1929.        B.    Tháng 6-1929.
C.    Tháng 8-1929.        D.    Tháng 7-1929.

Câu 216    Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào thời gian nào?
A.    Ngày 7/2/1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc).        B.    Ngày 24/2/1930 tại Trung Kì.
C.    Tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc).        D.    Ngày 3/2/1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Câu 217    Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?
A.    Thợ thủ công bị thất nghiệp.        B.    Tư sản bị phá sản.
C.    Tiểu tư sản bị chèn ép.        D.    Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

Câu 218    Trụ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đặt tại đâu?
A.    Quảng Châu.        B.    Thượng Hải.
C.    Bắc Kinh.        D.    Hương Cảng.

Câu 219    Lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là giai cấp (tầng lớp) nào?
A.    Nông dân.        B.    Tiểu tư sản.
C.    Công nhân.        D.    Tư sản dân tộc.

Câu 220    Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào?
A.    Báo Tiền Phong.        B.    Báo Thanh Niên.
C.    Tạp chí Thư tín quốc tế.        D.    Báo Nhân Dân.

Câu 221    Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong giai đoạn này là gì?
A.    Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.        B.    Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam và tư bản Pháp.
C.    Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.        D.    Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta và thực dân Pháp.

Câu 222    Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
A.    Tháng 10 – 1930.        B.    Tháng 12 – 1930.
C.    Tháng 3 – 1930.        D.    Tháng 5 – 1930.

Câu 223    Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919-1924 chủ yếu là gì?
A.    Đòi quyền lợi cả về kinh tế và chính trị.        B.    Đòi quyền lợi về chính trị.
C.    Để giải phóng dân tộc.        D.    Đòi quyền lợi về kinh tế.

Câu 224    Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp bắt đầu vào thời điểm nào?
A.    Năm 1919.        B.    Năm 1918.
C.    Năm 1924.        D.    Năm 1920.

Câu 225    Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lần thứ nhất họp tại đâu? Vào thời gian nào?
A.    Hương Cảng (Trung Quốc). 5 – 1929.        B.    Quảng Châu (Trung Quốc). 5 – 1929.
C.    Hương Cảng (Trung Quốc). 6 – 1929.        D.    Quảng Châu (Trung Quốc). 6- 1929.

Câu 226    Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào tháng, năm nào? Ở đâu?
A.    Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).        B.    Tháng 5/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).
C.    Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).        D.    Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

Câu 227    Giai cấp tư sản Việt Nam đã bị phân hóa như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
A.    Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.        B.    Tư sản công thương và tư sản mại bản.
C.     Tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp.        D.    Tư sản dân tộc và tư sản mại bản.

Câu 228    Công lao đầu tiên to lớn nhất gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 – 1930 là gì?
A.    Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.        B.    Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.
C.    Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.        D.    Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Câu 229    Những tổ chức chính trị : Hội phục Việt, Hội Hưng Nam, là tiền thân của tổ chức nào?
A.    Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.        B.    Việt Nam quốc dân đảng.
C.    Đông Dương Cộng sản đảng.        D.    Tân Việt Cách mạng đảng.


Câu 230    Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?
A.    1944-1953        B.    1953-1956
C.    1954-1958        D.    1954-1960

Câu 231    Qua đợt cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào
A.    “Tấc đất ,tấc vàng”        B.    “Tăng gia sản xuất nhanh,  tăng gia sản xuất nữa”
C.    “Người cày có ruộng “        D.    Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”

Câu 232    Từ năm 1954 đến 1960 , miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ?
A.    Cải cách ruông đất        B.    Khôi phục kinh tế
C.    Cải tạo xã hội chủ nghĩa        D.    Tất cả các việc trên 

Câu 233    “Trong 10 năm qua , miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc . Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai ? Nói vào thời điểm nào?
A.    Của Trường Trinh .vào năm 1965        B.    Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964
C.    Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965        D.    Của Phạm Văn Đồng, vào  năm 1964

Câu 234    Đầu năm 1955 , khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam tập  đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?
A.    “Tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam        B.    “Đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam
C.    “Tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam        D.    “Thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam

Câu 235    Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một  phía ở miền Nam ?
A.    Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống         B.    Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam
C.    Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam         D.    Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”

Câu 236    Nguyên nhân cơ  bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi  1959-1960 là gì “
A.    Mĩ –Diệm phá Hiệp định Giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “        B.    Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của  Đảng về đường lối cách mạng miền Nam
C.    Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề         D.    Câu A và B đúng

Câu 237    Kết quả  nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì ?. 
A.    Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904  thôn ở Trung Bộ ,3200 thôn ở tây Nguyên         B.    Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển ,lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo
C.    Uỷ ban nhân dân tự quản ,tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo         D.    Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)

Câu 238    Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi “ là gì?
A.    Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam        B.    Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
C.    Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế g iữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch         D.    Câu B và C đúng

Câu 239    Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào ?
A.    Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19-2-1955        B.    Ở Tân Trào (Tuyên Quang).từ 10 đến 19-5-1960
C.    Ở Hà Nội. Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960        D.    Ở Hà Nội. Từ 6 đến  10-10-1960

Câu 240    Đại hội đại biểu lần III của Đảng  đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?
A.    Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Trường Trinh lam  bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng        B.    Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp  hành trung ương Đảng
C.    Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư  thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng        D.    Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

Câu 241    Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt “ ở miền Nam ?
A.    Ai xen hao         B.    Ken nơ đi 
C.    Giôn xơn         D.    Ru dơ ven 

Câu 242    Chỗ dựa của “Chiến tranh dặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì?
A.    Ấp chiến  lược         B.    Lực lượng Ngụy quân, Ngụy quyền
C.    Lực lượng cố vấn Mĩ         D.    Âp chiến lược và Ngụy quân, Ngụy quyền

Câu 243    Trên mặt trân quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A.    Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)        B.    Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)
C.    Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa)        D.    Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho )

Câu 244    Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ?
A.    Cuộc biểu tình của 2 van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)        B.    Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)
C.    Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài  Gòn (16-6-1963)        D.    Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm  (01-11-1963)

Câu 245    Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào?
A.    Năm 1965        B.    Năm 1968
C.    Năm 1960        D.    Năm 1969

Câu 246    Chiến thắng có tính chất mở màn cho viêc đánh bại “chiến tranh cục bộ”của Mĩ ở miền Nam là chiến tranh nào?
A.    Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966        B.    Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967
C.    Chiến thắng Vạn Tường(1965)        D.    Chiến thắng tết Mâu Thân (1968)

Câu 247    Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc tổng công kích ,tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì ?
A.    Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược         B.    Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc
C.    Mĩ phải đến hội nghị Pari để đàm phán với ta         D.    Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào miền Nam

Câu 248    Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ
A.    Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc        B.    Cứu nguy cho chiến lược  “chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam
C.    Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam        D.    Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước

Câu 249    Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào, Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghi Pari ?
A.    Trong chiến tranh đặc biệt         B.    Trong chiến tranh cục bộ 
C.    Trong Viêt Nam  hóa chiến tranh         D.    Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ  hai 

Câu 250    Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?
A.    Chiến tranh một phía        B.    Chiến tranh đặc biệt 
C.    Chiến tranh cục bộ         D.    Việt Nam hóa chiến tranh 

Câu 251    Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống
A.    Chiến tranh một phía        B.    Chiến tranh đặc biệt
C.    Chiến tranh cục bộ        D.    Việt Nam hóa chiến tranh

Câu 252    Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?
A.    Ken nơ đi, Ních Xơn         B.    Giôn xơn, Ních Xơn 
C.    Ních Xơn, Pho        D.    Giôn xơn, Ních xơn, Pho

Câu 253    Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho  máy bay B52 đánh  vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972
A.    Hà Nội, Nam Định         B.    Hà Nội, Hải Phòng
C.    Hà Nội, Thanh Hóa        D.    Nghệ An, Hà Tĩnh

Câu 254    Sau khi hiệp định Pari ký kết tình hình ở miền Nam như thế nào?
A.    Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào        B.    Cả Mĩ – Ngụy đều bị thất bại 
C.    Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên         D.    Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao 

Câu 255    Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết , miền Bắcnước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào ?
A.    Đưa vào miền Nam, Campuchiavà Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật         B.    Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong , cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật 
C.    Đưa vào Sài Gòn –Gia Định hàng trục vạn bộ đội ,hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật         D.    Đưa vào mỉền Nam ,Campuchiavà Lào các loại vũ khí  phương tiện chiến tranh hiện đại nhất

Câu 256    Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Viêt Nam hóa chiến tranh ?
A.    Cuộc tiến công chiến lược 1972 ,chủ yếu đánh vào Quảng Trị         B.    Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm  ở Hà Nội và Hải Phòng
C.    Trong chiến dịch đông xuân 1969-1970        D.    Tất cả thắng lợi trên 

Câu 257    Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?
A.    Chiến thắng Buôn Ma Thuột        B.    Chiến thắng Tây Nguyên
C.    Chiến thắng Quảng trị         D.    Chiến thắng Phước Long và đường số 14

Câu 258    Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam ?
A.    Chiến thắng Phước Long         B.    Chiến thắng Tây Nguyên 
C.    Chiến thắng Huế -Đà Nẵng        D.    Chiến thắng Quảng Trị 

Câu 259    Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc?
A.    Tháng 4 – 1947        B.    Tháng 2 – 1947
C.    Tháng 6 – 1947        D.    Tháng 10 – 1947

Câu 260    Thiện chí của ta thể hiện trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
A.    Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.        B.    Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã kí hiệp định sơ bộ.
C.    Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ        D.    Tất cả các câu đều đúng

Câu 261    Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?
A.    Đánh nhanh, thắng nhanh.        B.    Đánh úp.
C.    Dùng người Việt trị người Việt        D.    Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Câu 262    Liên xô trở thành thành trì  của cách mạng thế giới trong thời gian nào
A.    Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970         B.    Từ năm 1945 dến những năm đầu 1980
C.    Từ năm 1945 dến những năm 1990        D.    Từ năm 1945 dến những năm đầu 1991

Câu 263    Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 9 năm 1945 dến tháng 2 năm 1947 là gì ?
A.    Giam chân địch ở các đô thị         B.    Tiêu hao được nhiều sinh lực địch 
C.    Bảo đẩm cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn         D.    Tiêu diệt được nhiều sinh lực định 

Câu 264    Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt  Bắc vào năm 1947? 
A.    Đácgiăngliơ        B.    Bôlaéc
C.    Rơve        D.    Đờ lát đơ tát xi nhi 

Câu 265    Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bị thất  baị hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta ? 
A.    Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947        B.    Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
C.    Chiến cuộc Đông – Xuân  1953-1954        D.    Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 266    Trận chiến đấu mở đầu trong Chiến dich Biên giới thu-đông 1950 là 
A.    Thất Khê         B.    Cao Bằng
C.    Đông Khê         D.    Đình Lập 

Câu 267    Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
A.    Trần Cừ        B.    La Văn Cầu
C.    Phan Đình Giót        D.    Bế Văn Đàn

Câu 268    Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho vùng bị lấn chiếm. Đó là kế hoạch nào của Pháp?
A.    Đác-giăng-liơ        B.    Rơve
C.    Đờ lát ơ tát xi nhi         D.    Na va

Câu 269    Ngày 3-3-1951, diễn ra sự kiên tiêu biểu nào thể hiên việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống pháp?
A.    Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào        B.    Thành lập mặt  trận Việt Minh
C.    Thành lập Hội quốc dân  Việt Nam        D.    Thành lập mặt trận Liên Việt 

Câu 270    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ta họp vào thời gian nào? ở đâu?
A.    Tháng 2-1951. ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang        B.    Tháng 2-1951. ở Đình Bảng-Bắc Ninh
C.    Tháng 10-1951. ở Chiêm Hóa -Tuyên Quang         D.    Tháng 2 –1951. ở Pắc Bó –Cao Bằng

Câu 271    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta thành :
A.    Đảng Cộng Sản Đông Dương         B.    Đảng lao Động Việt Nam
C.    Đảng Cộng Sản Việt Nam        D.    Đảng Lao Dộng Đông Dương 

Câu 272    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng ?
A.    Trường Trinh        B.    Phạm Văn Dồng 
C.    Võ Nguyên Giáp         D.    Hồ  Chí  Minh 

Câu 273    Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?
A.    Mặt trận Liên Việt         B.    Mặt trân quốc dân Việt Nam
C.    Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam        D.    Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 274    Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch  ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II  của Đảng (1951)là  gì ?
A.    Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn         B.    Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ
C.    Tiêu diệt thực dân  Pháp xâm lược, Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách  mạng thế giới        D.    Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia  tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn

Câu 275    Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)
A.    Nguyễn Quốc Trị        B.    Hoàng Oanh
C.    Ngô Gia Khảm         D.    Trần Đại Nghĩa

Câu 276    Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản  kế hoạch Rơve
A.    Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947        B.    Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
C.    Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952        D.    Chiến dich Tây Bắc 1952

Câu 277    Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm  phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava ? 
A.    Chiến dịch biên giới thu đông 1950        B.    Chiến d ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954
C.    Chiến dịch Hòa Bình ,Tây  Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)        D.    Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 278    Bước 1 của  kế hoạch Nava từ Thu – Đông 1953 và Xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?
A.    Miền  Bắc        B.    Miền Nam
C.    Cả  hai miền Nam – Bắc        D.    Tây Bắc

Câu 279    Vì sao  tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?
A.    Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta         B.    Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu
C.    Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố         D.    Câu A và C đúng

Câu 280    Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?
A.    Phân khu Trung tâm         B.    Phân khu Bắc
C.    Phân khu Nam        D.    Phân khu Bắc và Đông 

Câu 281    Từ cuối 1953 đến đầu 1954 , ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào
A.    Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng        B.    Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luôngphabăng
C.    Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng        D.    Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa

Câu 282    Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là  gì ?
A.    “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”        B.    “Thà  hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “
C.    “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”        D.    Câu B và C đúng

Câu 283    Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?
A.    30-3 đến 26-4-1954        B.    30-3 đến 24-4-1954
C.    01-5 đến 5-7-1954        D.    Tất cả các niên đại trên 

Câu 284    Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào 
A.    Chính trị, ngoại giao         B.    Kinh tế ,văn hóa
C.    Quân sự         D.    Chính trị, văn hóa

Câu 285    Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng “ Đó là câu nói của ai ?
A.    Võ Nguyên Giáp        B.    Hồ Chí Minh
C.    Phạm Văn Đồng        D.    Trường Trinh

Câu 286    “Chín năm làm môt Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng”
Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?
A.    Chế Lan Viên         B.    Huy Cận 
C.    Tố Hữu        D.    Tế Hanh 

Câu 287    Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?
A.    12/7/1954        B.    21/7/1954
C.    27/5/1954        D.    5/7/1954

Câu 288    Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc , Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh  mạng nào?
A.    Cách mạng ruộng đất        B.    Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
C.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa         D.    Cách mạng xanh trong nông nghiệp 

Câu 289    Ngô Đình Diệm được Mĩ  đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?
A.    Ngày 10-7-1954        B.    Ngày 10-8-1954
C.    Ngày 7-7-1954        D.    Ngày 7-10-1954

Câu 290    Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước ?
A.    Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước        B.    Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả  nước
C.    Có vai trò  to  lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước         D.    Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước

Câu 291    Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gồm những nước nào?
A.    Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc        B.    Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức
C.    Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Nhật, Pháp, Trung Quốc        D.    Nga (Liên Xô cũ), Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc

Câu 292    Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám 1945 ?
A.    Mặt trận Liên Việt        B.    Mặt trận Việt minh
C.    Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương        D.    Mặt trận dân chủ Đông Dương

Câu 293    Mỹ phát động chiến tranh lạnh vào thời gian nào? Gắn liền với đời tổng thống nào?
A.    Tháng 5/1947. Đời tổng thống Tơrumơn        B.    Tháng 6/1947. Đời tổng thống Aixenhao
C.    Tháng 3/1947. Đời tổng thống Tơrumơn        D.    Tháng 5/1947. Đời tổng thống Kennơđi

Câu 294    Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ đảng ta đã hoàn thành công việc chuẩn bị về chủ chương, đường lối cho cách mạng tháng Tám?
A.    Hội nghị TW lần thứ 6 (tháng 11/1939)        B.    Hội nghị TW lần 8 (tháng 5/1941)
C.    Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)        D.    Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945)

Câu 295    Hội nghị TW lần 6 (tháng 11/1939) đã xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là gì?
A.    Đánh đổ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày        B.    Củng cố và xây dựng Đảng thật vững mạnh
C.    Củng cố và xây dựng Mặt trận, đoàn kết toàn dân        D.    Đánh đổ Đế quốc và tay sai

Câu 296    Vì sao nói rằng hội nghị TW Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt?
A.    Nó hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đề ra trong hội nghị TW 6 (11/1939)        B.    Nó quyết định thành lập mặt trận Việt Minh 
C.    Nó đánh dấu thời điểm Nguyễn ái Quốc về nước        D.    Tất cả các lý do trên đều đúng

Câu 297    Vấn đề khởi nghĩa vũ trang được đưa ra bàn bạc và quyết định từ thời gian nào để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
A.    Từ hội nghị TW lần 6 (11/1939)        B.    Từ hội nghị TW lần 8 (5/1941)
C.    Từ Hội nghị TW lần 7 (11/1940)        D.    Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

Câu 298    Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” giữa 2 nước lớn?
A.    Quan hệ Xô-Mĩ ngày càng được cải thiện        B.    Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa tổng thống George Bus (Mĩ) và Goócbachóp tại đảo Manta vào năm 1989
C.    Xô-Mĩ tuyên bố giải trừ vũ khí hạt nhân        D.    Tất cả các sự kiện trên

Câu 299    Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và chỉ thị của chúng ta” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?
A.    Đêm 9-3-1945         B.    Ngày 10-3-1945
C.    Ngày 12-3-1945        D.    Sáng 13-3-1945

Câu 300    Niên đại nào dưới đây không thuộc thời kì tiền khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945?
A.    9/3/1945        B.    12/3/1945
C.    14/8/1945        D.    Tất cả các niên đại trên

Tuyển chọn 400 câu hỏi hay ôn tập lịch sử 12 theo chủ đề phần 2
1 (1) vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *