Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Tiếng Anh / Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

(Tài liệu Tiếng Anh) – Tuyển chọn đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh và đáp án chi tiết cho các bạn tham khảo.

Tiếng Anh là một trong những môn học khó nhất áp dụng cho việc thi khối D, với những bạn mất gốc môn học này thì sẽ khó mà thi được. Để đạt được điểm cao tuyệt đối trong môn học này đòi hỏi các bạn phải ôn luyện kỹ càng, các cấu trúc câu, các thì và áp dụng một số mẹo vào giải Tiếng Anh.

Một đề thi chuẩn Tiếng Anh bao gồm các phần Nghe – Nói – Đọc – Viết, đề bao gồm 50 câu hỏi với thời gian là 60 phút. Dưới đây là đáp án mã đề 169

Loading...

Đáp án đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
 MÔN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
                       
Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án
169 1 B 245 1 B 326 1 B 493 1 D
169 2 B 245 2 C 326 2 B 493 2 D
169 3 B 245 3 B 326 3 D 493 3 C
169 4 A 245 4 A 326 4 C 493 4 B
169 5 B 245 5 B 326 5 C 493 5 A
169 6 C 245 6 C 326 6 C 493 6 C
169 7 C 245 7 C 326 7 B 493 7 B
169 8 A 245 8 C 326 8 B 493 8 D
169 9 D 245 9 C 326 9 B 493 9 A
169 10 A 245 10 D 326 10 B 493 10 C
169 11 C 245 11 D 326 11 B 493 11 A
169 12 A 245 12 D 326 12 D 493 12 D
169 13 B 245 13 B 326 13 A 493 13 B
169 14 A 245 14 C 326 14 D 493 14 D
169 15 D 245 15 B 326 15 C 493 15 D
169 16 C 245 16 D 326 16 D 493 16 C
169 17 C 245 17 C 326 17 D 493 17 C
169 18 A 245 18 A 326 18 D 493 18 D
169 19 D 245 19 A 326 19 C 493 19 B
169 20 A 245 20 B 326 20 C 493 20 C
169 21 D 245 21 D 326 21 D 493 21 D
169 22 C 245 22 B 326 22 B 493 22 C
169 23 C 245 23 B 326 23 C 493 23 D
169 24 B 245 24 C 326 24 D 493 24 A
169 25 D 245 25 C 326 25 C 493 25 A
169 26 C 245 26 B 326 26 B 493 26 B
169 27 D 245 27 A 326 27 A 493 27 D
169 28 D 245 28 B 326 28 A 493 28 B
169 29 B 245 29 D 326 29 D 493 29 C
169 30 B 245 30 B 326 30 C 493 30 C
169 31 D 245 31 A 326 31 C 493 31 B
169 32 B 245 32 B 326 32 A 493 32 C
169 33 A 245 33 D 326 33 C 493 33 B
169 34 B 245 34 D 326 34 B 493 34 C
169 35 D 245 35 C 326 35 C 493 35 D
169 36 D 245 36 B 326 36 D 493 36 B
169 37 A 245 37 A 326 37 B 493 37 D
169 38 C 245 38 C 326 38 D 493 38 D
169 39 B 245 39 B 326 39 D 493 39 C
169 40 B 245 40 C 326 40 D 493 40 A
169 41 A 245 41 D 326 41 A 493 41 B
169 42 D 245 42 B 326 42 A 493 42 A
169 43 D 245 43 D 326 43 A 493 43 C
169 44 B 245 44 D 326 44 C 493 44 B
169 45 C 245 45 D 326 45 A 493 45 A
169 46 C 245 46 A 326 46 A 493 46 D
169 47 A 245 47 A 326 47 A 493 47 A
169 48 C 245 48 A 326 48 B 493 48 B
169 49 C 245 49 A 326 49 D 493 49 A
169 50 A 245 50 C 326 50 B 493 50 B

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 chuyên Đại Học Vinh
5 (1) vote
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *