Home / TỔNG HỢP / Tài liệu Hóa Học / Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

(Tài liệu Hóa Học) – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 chuyên Đại Học Vinh và đáp án chi tiết mời các bạn học sinh tham khảo.

Dưới đây là bộ đề thi thử môn Hóa của trường THPT Chuyên đại học Vinh giúp cho các bạn học sinh cọ sát và thử sức trước kỳ thi tuyển sinh chính thức. Bộ đề thi gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài là 90 phút và chúng tôi đã giải chi tiết các đáp án của mã đề 132.

Các nguyên tố cho trước:

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.

(4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là

A. 4.                              B. 3.                              C. 2.                                  D. 1.

Đáp án chi tiết đề thi Hóa trường chuyên Đại Học Vinh

SƯU TẦM ĐỀ THI: THẦY NGUYỄN BÁ TUẤN

Loading...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
 MÔN HÓA HỌC 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
                       
Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án
132 1 A 209 1 C 357 1 B 485 1 C
132 2 C 209 2 A 357 2 B 485 2 C
132 3 B 209 3 C 357 3 C 485 3 C
132 4 C 209 4 B 357 4 D 485 4 A
132 5 A 209 5 C 357 5 A 485 5 B
132 6 D 209 6 C 357 6 B 485 6 D
132 7 B 209 7 D 357 7 D 485 7 D
132 8 B 209 8 B 357 8 C 485 8 C
132 9 D 209 9 B 357 9 C 485 9 C
132 10 B 209 10 D 357 10 D 485 10 B
132 11 C 209 11 A 357 11 B 485 11 C
132 12 D 209 12 B 357 12 C 485 12 D
132 13 A 209 13 A 357 13 D 485 13 C
132 14 D 209 14 D 357 14 D 485 14 C
132 15 B 209 15 D 357 15 C 485 15 D
132 16 D 209 16 B 357 16 D 485 16 D
132 17 C 209 17 A 357 17 D 485 17 A
132 18 A 209 18 B 357 18 C 485 18 A
132 19 B 209 19 A 357 19 A 485 19 B
132 20 A 209 20 D 357 20 A 485 20 A
132 21 B 209 21 A 357 21 C 485 21 B
132 22 A 209 22 B 357 22 B 485 22 A
132 23 D 209 23 D 357 23 C 485 23 B
132 24 A 209 24 B 357 24 B 485 24 A
132 25 C 209 25 A 357 25 C 485 25 D
132 26 D 209 26 D 357 26 A 485 26 D
132 27 C 209 27 C 357 27 A 485 27 A
132 28 C 209 28 C 357 28 B 485 28 D
132 29 B 209 29 A 357 29 B 485 29 C
132 30 A 209 30 C 357 30 D 485 30 B
132 31 C 209 31 C 357 31 D 485 31 D
132 32 A 209 32 A 357 32 D 485 32 D
132 33 A 209 33 A 357 33 A 485 33 A
132 34 C 209 34 D 357 34 B 485 34 B
132 35 D 209 35 B 357 35 B 485 35 B
132 36 B 209 36 B 357 36 A 485 36 B
132 37 B 209 37 C 357 37 A 485 37 B
132 38 D 209 38 D 357 38 C 485 38 A
132 39 C 209 39 C 357 39 A 485 39 C
132 40 D 209 40 D 357 40 A 485 40 A

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 chuyên Đại Học Vinh

 

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 chuyên Đại Học Vinh
5 (1) vote
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *