Home / ĐỀ THI

ĐỀ THI

Tổng hợp các bộ đề ôn thi tốt nghiệp, thi học kỳ, thi cuối năm, thi học sinh giỏi và đề thi Đại Học môn Ngữ Văn của các trường trên toàn quốc. Các chuyên đề, bài kiểm tra và dạng đề thi dành cho các bạn học sinh theo môn Ngữ Văn.

Đề 3: Kỹ năng đọc hiểu và dựng đoạn văn

logo-kenh-van-mau

Đề 3:             Phần I: Đọc – hiểu (3,0 điểm)           Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu sau:                      Tôi không nói bằng chiếc lưỡi của người khác                    chiếc lưỡi đi qua ngàn cơn bão từ vựng                    chiếc lưỡi trồi sụt trên núi …

Đọc thêm

Đề 2: Kỹ năng đọc hiểu và dựng đoạn văn

logo-kenh-van-mau

Đề 2: PHẦN I. ĐỌC- HIỂU ( 3,0 điểm)                     Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu sau :                    “ Bần thần hương huệ thơm đêm     Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn             Chân nhang lấm láp tro tàn     Xăm xăm bóng mẹ …

Đọc thêm

Đề 1: Kỹ năng đọc hiểu và dựng đoạn văn

logo-kenh-van-mau

Đề 1:   Phần I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)           Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:                                                       TỰ SỰ                                Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành …

Đọc thêm